Aknebakterier livnär sig på människokroppen


En studie som publicerats i PLOS One visar att bakterierna som orsakar akne kan livnära sig på kolhydrater kopplade till mänskliga proteiner. Studien visat att aknebakterierna livnär sig genom att ta näring från oss människor. Resultatet kan ge en ledtråd till varför akne är så svårbehandlad och kan öppna upp för nya behandlingsmetoder mot allvarliga former av akne.

Det är uppemot 90 procent av världens tonåringar som drabbas av akne och trots omfattande studier så vet man fortfarande mycket lite om de bakomliggande orsakerna till sjukdomen.

En del stammar av aknebakterier är mer elakartade än andra. I studien undersöktes arvsmassan hos ett stort antal aknestammar, och bland dem även de mer elakartade stammarna.

I studien upptäcktes speciella enzymer hos aknebakterien som tillsammans bildar ett enzymsystem med möjlighet att bryta ned så kallade N-glykaner, det vill säga kolhydratkedjor som är kopplade till mänskliga proteiner.

N-glykaner är en livsviktig modifiering av proteiner som behövs för att vissa proteiner i kroppen, till exempel antikroppar, ska få rätt struktur och funktion, vilket bakterier har lärt sig att utnyttja. Anledningen till att bakterien bryter ner N-glykaner kan vara för att få näring eller för att slå ut vårt försvar mot bakterien.

I studien undersöktes även ett av enzymerna i systemet biokemiskt för att fastställa dess tredimensionella atomstruktur för att få experimentellt stöd för sin hypotes. Studien bekräftar att enzymet utför den förväntade funktionen och stärker gruppens hypotes. Resultatet kan bana väg för nya behandlingar mot allvarlig akne.

Studie: Resultaten av studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften PloS One.


Läs mer