Akupunktur inte effektivt vid aktiv barnlöshetsbehandling


Foto: Dakota Corbin

Behandling med akupunktur har ingen effekt på ofrivillig barnlöshet som beror på polycystiskt ovariesyndrom, PCOS. Den mest effektiva behandlingen vid för kvinnor med PCOS med en aktiv barnönskan är läkemedelsbehandling med klomovid. Det visar en forskningsstudie gjord i ett internationellt samarbete vid Heliojang University of Traditional Chinese Medicine, Kina, där Karolinska Institutet deltagit. Studien publiceras nu i JAMA.

Kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) har höga nivåer av manligt könshormon i blodet och därmed oregelbundna ägglossningar, vilket gör att de kan ha svårt att bli gravida. Tidigare studier har visat att akupunkturbehandling sänker höga nivåer av manligt könshormon och ger mer regelbundna ägglossningar.

En ny studie, har undersökt om akupunkturbehandling även ökar antalet graviditeter och antalet födda barn hos kvinnor med PCOS som försöker bli gravida. Syftet var att studera om akupunktur kan användas som ett alternativ eller ett tillägg till klomovidstimulering, en läkemedelsbehandling som är effektiv men som ger biverkningar.

Studien genomfördes vid Heliojang University of Traditional Chinese Medicine av ett internationellt team med forskare från Kina, USA, Hongkong och Sverige under 2012–2015. Totalt var 27 sjukhus involverade.

1000 kvinnor delades in i fyra grupper. Två grupper fick aktiv akupunkturbehandling i kombination med antingen klomovidstimulering eller placebo och två grupper fick en form av kontroll akupunkturbehandling där få nålar placerades ytligt utan stimulering, också i kombination med antingen klomovidstimulering eller placebo.

Resultatet visar att akupunktur inte är en effektiv infertilitetsbehandling för kvinnor med PCOS som försöker bli gravida. Akupunktur påverkade inte heller effekten av klomovidstimulering.

Det är en oerhört viktig information eftersom många kvinnor vill använda akupunktur för att bli gravida. Om man har PCOS och vill bli gravid är läkemedelsbehandling mest effektivt. Men för kvinnor som inte vill bli gravida just nu, men har oregelbunden ägglossning och andra symtom som är kopplade till höga nivåer av manligt könshormon, kan akupunktur användas för att lindra symtom då metoden har få negativa biverkningar.

Referens: Effect of Acupuncture and Clomiphene in Chinese Women With Polycystic Ovary Syndrome – A Randomized Clinical Trial JAMA. (Embargo June 27, 10 am)


Läs mer