Äldre kan också bygga muskler


En studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften JAMDA visar att dagliga träningsrörelser kan öka musklernas massa och funktionalitet också på äldre dagar. Större och starkare muskler innebär en minskad risk för fallolyckor, benbrott och förtida död.

I en klinisk randomiserad studie studerades 70 personer över 70 år som tidigare hade låg muskelmassa. Halva gruppen fick genomgå ett tio veckors träningsprogram, medan den andra halvan fick fortsätta att leva som vanligt.

Träningen bestod av enkla övningar där den egna kroppen användes som belastning, vilket successivt ökades med tillägg i form av exempelvis ryggsäckar med tyngder. Gruppen fick även ett litet tillskott av protein i kosten i form av näringsdryck.

Träningen ledde till att träningsgruppen ökade sin muskelmassa med i genomsnitt 1,2 kilo och minskade sin fettmassa med ett halvt kilo jämfört med kontrollgruppen. Det gick även att se vissa mindre skillnader i hur grupperna klarade vissa fysiska test.

Referens: Effects of Resistance Training on Functional Strength and Muscle Mass in 70-Year-Old Individuals With Pre-sarcopenia: A Randomized Controlled Trial; JAMDA, (2018).


Läs mer