Amfibiedödande parasit spreds från Asien i början av 1900-talet


En ny studie som publicerats i Science visar att parasitsvampen Batrachochytrium dendrobatidis har sitt ursprung från en stam Koreahalvön. Parasiten började spridas på 1900-talet och orsakar en livshotande infektion hos amfibier som minskar i antalet globalt.

Antalet amfibier har minskat kraftigt i världen under senare år. Det uppskattas att mer än en tredjedel av antalet arter är hotade. Många orsaker har identifierats, bland annat förändringar i livsmiljöer, föroreningar och sjukdomar. En av de allvarligaste sjukdomarna som kan drabba amfibier är en infektion, chytridomykos, orsakad av parasitsvampen Batrachochytrium dendrobatidis, en gisselsvamp. Chytridomykos påverkar vattenbalansen i amfibier och leder till hjärtstillestånd.

Infektionen är en global farsot och det har tidigare inte varit känt var den uppkom eller hur den har spritts. I studien analyserades prover från hela världen med modern genomanalys för att identifiera det gemensamma ursprunget för de olika stammarna av parasitsvampen. En stam, bdASIA-1 från Koreahalvön, visade sig utgöra grunden för många andra stammar. Denna stam har korsat sig med en annan och en ny och för grodorna allvarligt sjukdomsframkallande stam, kallad bdGPL, har uppstått och spritts över världen.

För att ta reda på hur parasitsvampen spritts analyserades DNA för att se hur genomet förändrats över tid. Genom att studera genomvariation går det att se när dessa förändringar skedde och på det sättet bestämma när svampen började spridas. Analysen visar att parasiten började spridas globalt i början på 1900-talet, vilket sammanföll med början på den internationella handeln med amfibier.

Referens: Recent Asian origin of chytrid fungi causing global amphibian declines; Science (2018).


Läs mer