Antalet föräldrar som bor hos sin egen förälder ökar efter en separation


En ny studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Population, Space and Place visar att andelen vuxna män och kvinnor som bor med sin egen förälder ökar kraftigt efter en separation.

Studien genomfördes på registerdata över samtliga personer folkbokförda i Sverige mellan 18 och 55 år som är födda i Sverige och vars föräldrar också är det. Perioden 2007–2012 undersöktes och urvalet för studien baserades på föräldrar som bott ihop med en partner som de haft barn tillsammans med och som de sedan separerat ifrån.

I studien undersöktes sannolikheten att en separerad förälder bor hemma hos någon av sina egna föräldrar upp till 3–4 år efter separationen.

Studien visar att för svenskfödda män med egna barn är det 3–4 gånger vanligare att de bor hemma hos en förälder efter en separation, än bland män som inte separerat. För kvinnor i samma grupp ökar risken att bo hemma hos en förälder med ungefär det dubbla.

Resultatet visar att separation kan ha en stark påverkar på ens boendesituation och att det kan vara svårt att hitta en ny bostad flera år efter en separation med barn.

Referens: Albertini, Marco, Gähler, Michael, & Härkönen, Juho. (2018). Moving back to “mamma”? Divorce, intergenerational coresidence, and latent family solidarity in Sweden. Population, Space and Place. https://doi.org/10.1002/psp.2142.


Läs mer