Antalet nyheter om vetenskapliga resultat måste öka


Det produceras årligen mer än 15 000 vetenskapliga publikationer i Sverige. Det gör Sverige till ett av de mest produktiva länderna i världen inom vetenskapen sett till antalet vetenskapliga publikationer i förhållande till befolkningsmängden. Det stora antalet publikationer skapar en utmaning för de kommunikatörer som avgör vilka publikationer som ska kommuniceras i riktning mot allmänheten.

Forskning kommuniceras av forskare, universitet, finansiärer och företag. De kanaler som används varierar och beror på flera faktorer. Ett verktyg som alla universitet och högskolor använder sig av för att kommunicera nyheter om vetenskapliga studier är pressmeddelanden. Pressmeddelanden skickas ut med förhoppningen om att media ska plocka upp nyheten och sprida den vidare till allmänheten.

Huruvida ett pressmeddelande plockas upp eller inte beror på faktorer som redaktionell kvalité och nyhetsvärde och hur många nyheter som plockas upp och publiceras i etablerad media är beroende av antalet meddelanden som skickas ut. Den redaktionella kvalitén på de pressmeddelanden som skickas från svenska universitet och högskolor håller en mycket hög kvalité och som frekvent läsare av pressmeddelanden imponeras jag ofta av hur genomarbetade vissa texter är.

Det är ofta de vetenskapliga studier som publicerats i de bästa tidskrifterna som uppmärksammas i pressmeddelanden som skickas mot media och därmed allmänheten. Det typiska innehållet i ett pressmeddelande om vetenskapliga studier från ett universitet eller en högskola består alltså av en bra skriven artikel om ett avancerat forskningsresultat. Innehållet förknippas med avsändaren och stärker organisationens varumärke.

Det är dock endast ett fåtal vetenskapliga publikationer som uppmärksammas på det här sättet och i dagens medielandskap så är det inte säkert att det räcker med kvalité. Kvantiteten pressmeddelanden som svenska organisationer publicerar är större än någonsin tidigare och för att forskning ska ta sig igenom bruset måste antalet studier som kommuniceras via pressmeddelanden öka.

Det handlar inte om att byta kvalité mot kvantitet utan om att öka kvantiteten och behålla kvalitén. Det klarar svenska universitet och högskolor av utan problem.


Läs mer