Behandling som gav Nobelpris fungerar särskilt bra för patienter med ärftlig hudcancer


En studie som publicerats i Journal of Medical Genetics visar att den sorts immunterapi som belönades med årets Nobelpris i fysiologi eller medicin fungerar särskilt bra för patienter med ärftlig hudcancer.

Medfödda mutationer i genen CDKN2A är den starkaste kända riskfaktorn för att drabbas av ärftlig hudcancer. Individer som drabbas av melanom och bär på mutationer i denna gen har också sämre sjukdomsprognos jämfört med andra.

Melanom som hunnit sprida sig i kroppen svarar begränsat på traditionell cellgiftsbehandling. De senaste åren har det dock tillkommit nya immunologiska behandlingar som ger effekt hos många melanompatienter. Dessa så kallade checkpoint-inhibitorer behandlar cancer genom att hämma immunförsvarets bromsmekanismer, en behandlingsstrategi som grundlades av James P. Allison och Tasuku Honjo, 2018 års mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

I studien undersöktes hur effektiv immunologisk checkpoint-terapi är hos individer med nedärvd CDKN2A-mutation som har spritt melanom. Resultaten jämfördes med tidigare stora studier där melanompatienter behandlats med immunterapi. Det visade sig att mutationsbärarna med spritt melanom svarade oväntat bra på immunterapi.

Bland de 19 patienter med CDKN2A-mutationer som ingick i studien svarade närmare två tredjedelar på behandlingen så att tumörerna minskade och hos en tredjedel försvann tumörerna helt. Förväntad respons utifrån tidigare studier var att drygt en tredjedel skulle svara på behandlingen och att tumörerna helt skulle försvinna hos var femtonde patient.

I studien upptäcktes även att tumörer med CDKN2A-mutation överlag hade ett större antal mutationer jämfört med andra tumörer.  En möjlig förklaring till den goda behandlingseffekten är att celler med många mutationer blir mer olika kroppens friska celler så att immunsystemet har lättare att känna igen dem som främmande.

Slutsatsen från studien är att CDKN2A-mutationsbärare som får spritt melanom har bra möjligheter att svara på immunterapi, vilket kan vara kopplat till att tumörer med CDKN2A-mutation verkar ha en tendens att samla på sig ännu fler mutationer. Denna koppling måste dock undersökas ännu närmare.

Referens: Efficacy of novel immunotherapy regimens in metastatic melanoma patients with germline CDKN2A mutations; Journal of Medical Genetics, (2018).


Läs mer