CRISPR-teknik kan öka risken för cancer


En ny studie som publicerats i Nature Medicine visar att CRISPR-Cas9-baserade genterapier kan leda till ökad risk för cancer.

CRISPR-Cas9 som även kallas för ”Gensaxen” kan programmeras att på en exakt plats i genomet klippa av DNA. Det är en revolutionerande teknik som användas för att korrigera felaktiga delar i DNA och som för tillfället utvärderas som behandlingsmetod mot cancer.

Studien som publicerats i Nature Medicine visar att terapeutisk tillämpning av genredigeringsverktyget kan öka risken för cancer. Laboratorieförsök med mänskliga celler visade att CRISPR-Cas9 aktiverar ett protein kallat p53, som fungerar som cellens “första hjälpen” vid skador på DNA. När p53-proteinet är aktivt blir CRISPR-Cas9-genredigeringen mindre effektiv. Celler som saknar p53 eller inte kan aktivera proteinet får därför bättre resultat av genredigeringen. Tyvärr är brist på p53 också känt för att bidra till att celler börjar växa okontrollerbart och omvandlas till cancerceller.

Det finns en risk att när celler som med hjälp av CRISPR-Cas9-tekniken lyckats reparera den skadade gen som vi tänkt reparera, att vi också oavsiktligt kan komma att välja celler utan funktionellt p53. Om cellerna sedan transplanteras in i en patient kan de ge upphov till cancer, vilket skapar oro kring säkerheten med CRISPR-baserade genterapier.

Precis som andra medicinska behandlingar kan CRISPR-Cas9-baserade terapier ha biverkningar som patienter och vårdgivare bör vara medvetna om. Denna studie tyder på att det framtida arbetet avseende mekanismer som utlöser p53 som svar på CRISPR-Cas9 kommer att vara avgörande för att förbättra behandlingens säkerhet.

Referens: CRISPR–Cas9 genome editing induces a p53-mediated DNA damage response; Nature Medicine (2018).


Läs mer