Dagens sjuttiofemåringar har förbättrad kognitiv förmåga


En studie som genomförts på olika generationers åldringar visar att dagens äldre har en klart bättre kognitiv förmåga.

I studien analyserades data från den så kallade H70-studien som är en bred undersökning i Göteborg av äldres hälsotillstånd som gjordes första gången 1971. I studien jämfördes personer i åldern sjuttio till sjuttionio under sjuttiotalet och tvåtusentalet.

Resultatet visar dels att dagens sjuttiofemåringar har en klart förbättrad kognitiv förmåga men även att försämringen av kognitiva förmågor gick nabbare tvåtusentalet äldre än sjuttiotalets.

En förklaring till skillnaden kan vara att de som uppnådde hög ålder på sjuttiotalet var de friskaste individerna i den generationen, medan gruppen sjuttio åringar på tvåtusentalet representerade mer ett genomsnitt av hela sin generation.

En mer sannolik förklaring är att faktorer som högre utbildning, ökat informationsflöde i samhället och fysiskt aktivitet, tränar vår hjärna och förbättrar dess kapacitet. Resultatet indikerar att dagens äldres hjärnor har större reservkapacitet än tidigare generationers.

Referens: Birth cohort differences in cognitive aging: Secular trends in cognitive functioning and decline over 30 years in three population-based Swedish samples (2018).


Läs mer