Dataspel används i bioteknikforskning


I en studie som publicerats i Nature Biotechnology har dataspel och artificiell intelligens använts för att förbättra klassificeringen av proteiner. Att använda sig av dataspel är ett effektivt sätt för att komma åt och dra nytta av människors hjärnkapacitet.

I framtiden kan vi komma att få se mer vetenskaplig integrering i etablerade dataspel. Studien har genomförts i ett samarbete med det schweiziska företaget Massive Multiplayer Online Science och det isländska spelföretaget CCP Games.

Samarbetet resulterade i mini-spelet Project Discovery som spelades av över 300,000 personer på EVE Online och genererade över 33 miljoner klassificeringar av proteinbilder. Det här är första gången som medborgarforskning har implementerats i ett dataspel och det har redan beskrivits som en milstolpe inom medborgarforskningen.

Resultatet av Project Discovery jämfördes med ett system baserat på artificiell intelligens som forskarna har tagit fram: the Localization Annotation Tool (Loc-CAT). Loc-CAT är den första generaliserbara metoden för att annotera proteiner som finns på flera ställen i cellen,

Det kan fungera över många olika celltyper vilket gör det till ett användbart verktyg för att studera människans celler och dess beteende i framtiden. Trots att verktyget var bättre än Project Discovery-spelarna för de vanliga klasserna av proteiner så var spelarna bättre på att identifiera ovanliga och nya mönster. Genom att kombinera Project Discovery-annoteringar med artificiell intelligens kunde en version av Loc-CAT med bättre prestanda tas fram.

Resultaten från denna studie har lett till förfinade annoteringar i cellatlasen i Human Protein Atlas. Dessutom har ett antal nya proteiner i den mystiska cellstrukturen som kallas Rods & Rings identifierats. Resultaten har nu integrerats i HPA-databasen och kommer utgöra en värdefull resurs för forskare över hela världen som vill förstå proteiner.

Referens; Deep learning is combined with massive-scale citizen science to improve large-scale image classification, Nature Biotechnology.


Läs mer