Det saknas studier på hur träning påverkas av kvinnliga könshormoner


Photo: Scott Webb

Under de senaste decennierna har antalet idrottande kvinnor ökat mycket både inom motionsidrott och elitidrott. Trots ökningen är fortfarande övervägande idrottsforskning genomförd på män, och därför finns det idag endast en begränsad kunskap om hur idrottande kvinnor ska träna. 

De generella rekommendationerna för optimering av styrketräning är att periodisera träningen genom variationer i volym, intensitet och antalet träningstillfällen utan hänsyn till hormonvariationer som i kvinnors fall varierar cykliskt. Idag vet vi väldigt lite om hur kvinnliga könshormoner kan påverka träning och ingen hänsyn tas till var i menstruationscykeln kvinnor befinner sig vid träningsplaneringen.

En ytterligare faktor att ta hänsyn till vid träningsplanering är att många idrottande kvinnor använder hormon innehållande preventivmedel (p-piller). Vi vet således väldigt lite om hur man skulle kunna optimera träning för kvinnor genom att ta hänsyn till kvinnlig könshormoner.

Träning kan optimeras under menstruationscykeln  

I mindoktorsavhandling har jag undersökt om variationen i könshormoner över menstruationscykeln/p-piller cykeln kan användas för att ytterligare optimera träningsmodeller för idrottande kvinnor. Vidare undersöka om träningen är väl tolererad, dvs. utan tränings relaterade besvär.

Min studie visa de att högfrekvent benstyrketräning under de två första veckorna av menstruations/p-piller cykeln resulterade i signifikant ökning av hopphöjd och muskelstyrka samt muskelmassa i benen,

Vidare upplevdes högfrekventa träningen under de första två veckorna av menstruations/p-piller cykeln som mer positiv. Vi kunde inte upptäcka några negativa motionsrelaterade besvär efter den periodiserade träningsperioden. Således är det fördelaktigt att bedriva periodiserad styrketräning för kvinnor i relation tillmenstruations/p-piller cykeln då den är förlagd till de första två veckorna av cyklarna.

Fortsatt forskning behövs för att studera fler grupper av kvinnor med olika träningsbakgrund samt mer forskning för att undersöka mekanismer bakom effekterna. 

Läs avhandlingen här


Läs mer