Egenskaperna hos Amyloid-beta skiljer sig i olika celltyper


En studie som publicerats i Cell Chemical Biology visar att proteinet Amyloid-beta egenskaper skiljer sig i olika celltyper. Amyloid-beta har en stark koppling till Alzheimers sjukdom.

Det är sedan tidigare känt att proteinet amyloid-beta bildar plack i hjärnan som kan vara en bakomliggande orsak till utveckling av Alzheimers.

I studien undersöktes om amyloid-beta kan bildas i olika celltyper och om det är toxiskt för flera av de olika celltyperna. För att undersökta detta användes bananflugor. Bananflugorna modifierades så att deras celler bildade höga nivåer av mänskligt amyloid-beta-1-42. Proteinet placerades i olika celltyper och jämfördes.

Tidigare studier har visat att mängden amyloidaggregat i nervcellerna avgör hur sjuka bananflugorna blir.

Resultatet i denna studie antyder att gliaceller tillverkar ett mer moget och mindre skadligt tillstånd av amyloid-beta som nervcellerna inte klarar av att göra. Amyloiden verkar hamna utanför gliacellerna men fastnar och dör i den omogna formen inne i nervcellerna.

Referens: Aggregated Aβ1-42 Is Selectively Toxic for Neurons, Whereas Glial Cells Produce Mature Fibrils with Low Toxicity in Drosophila; Cell Chemical Biology (2018).


Läs mer