Elitidrottare som utsatts för sexuella övergrepp löper större risk att drabbas av skador


En studie som publicerats i British Journal of Sports Medicine visar att elitfriidrottare som utsatts för sexuella eller fysiska övergrepp någon gång i livet löper större risk för att drabbas av skador.

Studien är utförd på elitidrottare i Sverige och är den första i sitt slag som undersöker konsekvenserna av sexuella eller fysiska övergrepp för idrottaren.

Av de 197 svarande i studien uppger 11 procent att de utsatts för sexuella övergrepp någon gång i livet och 18 procent att de utsatts för fysiska övergrepp.

Hos kvinnliga idrottare innebar fysiska övergrepp en 12 gånger högre risk för idrottsskada. Sexuella övergrepp innebar en åtta gånger så hög risk för icke-sportrelaterad skada. Sambanden mellan övergrepp och ökad skaderisk är framträdande främst hos kvinnliga idrottare.

Sambanden stämmer överens med självskadebeteende. Hos både unga kvinnor och unga män ser vi att de anklagar sig själva. Man bär traumat inom sig och utsätter sig för risker som i längden kan leda till överbelastningsskador.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att inte alla kvinnliga idrottare som drabbas av långvariga skador har utsatts för övergrepp. Dessa skador uppkommer genom en samverkan mellan många faktorer som skiljer sig åt mellan olika individer.

Idrottsepidemiologi och idrottsmedicin är traditionellt inriktade på rörelseorganen och idrottspsykologi med fokus på prestation. Det finns flera faktorer som kan förklara prestationsvariationer, och det är viktigt att hantera själsliga ärr som till exempel övergrepp kan orsaka.

Artikel:
Lifetime history of sexual and physical abuse among competitive athletics (track and field) athletes: cross sectional study of associations with sports and non-sports injury, Toomas Timpka, Staffan Janson, Jenny Jacobsson, Örjan Dahlstrom, Armin Spreco, Jan Kowalski, Victor Bargoria, Margo Mountjoy, Carl Göran Svedin, British Journal of Sports Medicine


Läs mer