En hög andel fett i maten kan leda till framtida risk för undernäring hos äldre


Undernäring kan uppstå på grund av svält,sjukdom eller åldrande och är ett resultat av att en person under en längre tid har förbrukat mer energi eller andra näringsämnen än vad hon får i sig. Tillståndet leder till minskad muskelmassa och kroppsvikt som i sin tur leder till minskad fysisk och mental funktion, samt sämre utfall vid sjukdom.

Med åldern minskar ofta aptiten, vilket ökar risken för undernäring. En kost med ett högt energiintag från fett rekommenderas inte till allmänheten, utan till sjuka äldre personer där risk för undernäring föreligger snarare än risk för övervikt eller fetma. Syftet med att öka energitätheten i kosten är att möjliggöra en minskad volym på portionerna,samtidigt som näringstätheten bibehålls. Det är dock inte studerat om en hög energiprocent av fett i kosten kan förebygga undernäring på lång sikt.

En ny doktorsavhandling med titeln ”Nutritions screening av äldre personer. Risk faktorer för och konsekvenser av undernäring”, undersöker i en utav delstudierna om ett högt intag av fett från maten bland medelålders och äldre individer är kopplat till risk för undernäring 10år senare.

Studien bygger på två stora populationsbaserade kohorter, Svenska Mammografikohorten (SMC) och KohortenSvenska Män (COSM), där individer i medelåldern och i äldre åldrar (medelålder67 år) fått svara på frågor om vilka livsmedel och vilken mängd av dessa livsmedel de ätit under de senaste året. Tio år senare följdes 725 av dessa personer upp när de skrevs in på sjukhuset i Västerås och screenades för undernäring med hjälp av ett frågeformulär.

Ju högre andel fett som ingick i kosten desto högre var risken för undernäring senare i livet. Risken för att utveckla undernäring ökade för personer som hade ett högt energiintag från totalt fett,mättat fett och enkelomättat fett i medelåldern och senare i livet. Det var speciellt livsmedel med ett högt innehåll av mättat- och enkelomättat fett t ex helfet ost, smör, feta mejeriprodukter och charkprodukter som ökade risken för undernäring. En möjlig förklaring till detta kan vara att kostens näringsinnehåll generellt var lågt hos de personer som hade en hög konsumtion dessa livsmedel.

Dessa resultat gällde dock enbart för normal viktiga och underviktiga personer (BMI under 25). En teori om varför detta inte gäller överviktiga är att ett högt BMI har en sådan stark skyddande effekt mot undernäring.

Det finns anledning att se över mängden fett i maten samt vilken typ av fettrika livsmedel som medelålders och äldre konsumerar. Resultaten är i linje med Sveriges näringsrekommendationer, där ett begränsat intag av processat kött och rött kött rekommenderas, samt att feta mejeriprodukter byts ut mot magrare alternativ och att mat fetter baserade på vegetabiliska oljor väljs före smör som innehåller en stor andel mättat fett.

Referens: Nutritional Screening of Older Adults Risk Factors for and Consequences of Malnutrition


Läs mer