En ökad fiskkonsumtion kan förebygga Parkinsons


En studie som publicerats i Scientific Reports visar att proteinet parvalbumin kan förhindra uppkomsten av vissa proteinstrukturer som är kopplade till Parkinsons Sjukdom. Parvalbumin finns i många fiskarter vilket kan innebära att en ökad fiskkonsumtion är bra för motverkandet av neurologiska sjukdomar.

Studien visade att parvalbumin kan bilda amyloidstrukturer som binder till sig alfasynuklein. Parvalbuminet tar alfasynukleinet och hindrar det från att bilda potentiellt skadliga amyloider som är ett av kännetecknen bakom uppkomsten av Parkinsons sjukdom. Parvalbumin samlar upp alfasynuclein proteinet och hindrar det från att aggregera genom att aggregera själv först.

Dessa samband ger en möjlig förklaring till varför fiskkonsumtion har en positiv påverkan på människans kognitiva hälsa. Även om fler studier behövs, pekar denna studie på att en ökad fiskkonsumtion kan vara ett sätt att förebygga Parkinsons sjukdom, och kanske också andra demenssjukdomar.

Referens: Abundant fish protein inhibits α-synuclein amyloid formation; Scientific Reports (2018).


Läs mer