Forskning för framtiden med antikroppar


Flera forskningsområden använder antikroppar i arbetet för att hitta botemedel och behandlingar mot dagens stora folksjukdomar. Många forskare är övertygade om att det är i just antikropparna som lösningen finns för att bota flera Neurodegenerativa sjukdomar.

Eftersom vi idag blir allt äldre är det fler som drabbas av Alzheimers, en neurodegenerativ sjukdom som långsamt får nervsystemet att förtvina. Alzheimers sjukdom står för ungefär 60 procent av samtliga fall av demens i Sverige. Sjukdomen gör att hjärnvävnad gradvis förstörs då nervceller börjar förtvina och dö i onormal omfattning. Man kan lite förenklat säga att det bildas plack nervbanorna i hjärnan så att signalerna inte längre kommer fram.

Placket består av beta-amyloid och forskarna tror att man med hjälp av antikroppar ska kunna förstå orsaken till och motverka uppkomsten av just beta-amyloid i hjärnan. Det görs löpande flera studier på flera olika antikroppar men de har ännu inte gett de resultat man hoppats på.

“Än så länge finns inget som har kommit lika långt som traditionell medicinering. Det har genomförts och det pågår ett antal kliniska prövningar med antikroppar riktade mot ffa beta-amyloid lösligt i cerebrospinalvätska (CSF)”, förklarar Roger Festin, produktchef för immunologi på Nordic BioSite.

Dessa möjliga behandlingar fungerar, precis som de traditionella medicinerna, genom att motverka bildningen av den skadliga placken av beta-amyloid. Ingen metod kan dock ännu angripa de underliggande orsakerna, varken till Alzheimer eller liknande neurodegenerativa sjukdomar.

Roger Festin lyfter dock att det hela tiden görs nya upptäckter. Till exempel upptäckterna kring mikroglia-cellerna som ett relativt nytt område för immunologisk forskning.

“Man har upptäkt att mikroglia inte bara har en stödjande funktion i hjärnan utan har en mer aktiv roll. Det finns försök att reglera dessa microglia-celler, eftersom de kan ha en effekt på bildandet av den förhatliga placken” , säger han.

Antikroppar används inte bara inom forskningen kring neurodegenerativa sjukdomar. Det har redan visat sig att de har riktigt bra effekt på flera cancrar. Inom det immunonkologiska forskningsområdet görs hela tiden nya framsteg och flera nya behandlingsmetoder med antikroppar har nått patienterna.

Nordic BioSite distribuerar produkter för forskning och diagnostik, immunologi och molekylärbiologi till läkemedel, bioteknik, diagnostik och akademiska forskare. Genom tät kontakt med både kunder och leverantörer är Nordic BioSite en trygg partner. Samtliga säljare och supportpersonal på Nordic BioSite har en doktorsexamen och har därför bred kunskap och erfarenhet om produkter och dess användningsområden.

“Vi har därför de bästa förutsättningarna för att kunna ge relevanta råd och svar på våra kunders frågor. Det är viktigt för oss att vi som distributör förstår vad kunden behöver och utifrån det kunna vägleda till rätt produkt”, säger Roger Festin.

Publikationer i urval där Nordic BioSites produkter använts:

b-amyloid antibodies
Stem Cell Reports. 2016 Oct 11;7(4):707-718. doi: 10.1016/j.stemcr.2016.08.019. Epub 2016 Sep 29.
Amyloid β Is Not the Major Factor Accounting for Impaired Adult Hippocampal Neurogenesis in Mice Overexpressing Amyloid Precursor Protein. Pan, Wang, Zhang, Zhou, Zhang, Qian, He, Liu, Liu, Zheng, Zhang, Wang, Sun.

J Neurosci. 2017 Jan 18;37(3):637-647. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2110-16.2016
Disease Progression-Dependent Effects of TREM2 Deficiency in a Mouse Model of Alzheimer’s Disease.
Jay, Hirsch, Broihier, Miller, Neilson, Ransohoff, Lamb, Landreth.

Biochim Biophys Acta. 2016 May;1862(5):1037-46. doi: 10.1016/j.bbadis.2015.08.024. Epub 2015 Aug 29.
Deposition of amyloid β in the walls of human leptomeningeal arteries in relation to perivascular drainage pathways in cerebral amyloid angiopathy.
Keable, Fenna, Yuen, Johnston, Smyth, Smith, Al-Shahi Salman, Samarasekera, Nicoll, Attems, Kalaria, Weller, Carare.

b -amyloid ELISA kit
Neurobiol Aging. 2018 Feb;62:105-119. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2017.10.007. Epub 2017 Oct 20.
Hyperbaric oxygen therapy ameliorates pathophysiology of 3xTg-AD mouse model by attenuating neuroinflammation.
Shapira, Solomon, Efrati, Frenkel, Ashery.

a-synuclein antibodies
J Neuroinflammation. 2017 Aug 18;14(1):164. doi: 10.1186/s12974-017-0935-1.
Candidate inflammatory biomarkers display unique relationships with alpha-synuclein and correlate with measures of disease severity in subjects with Parkinson’s disease.
Eidson, Kannarkat, Barnum, Chang, Chung, Caspell-Garcia, Taylor, Mollenhauer, Schlossmacher, Ereshefsky, Yen, Kopil, Frasier, Marek, Hertzberg, Tansey

Tau antibodies
Exp Neurol. 2018 Jan;299(Pt A):15-25. doi: 10.1016/j.expneurol.2017.09.011. Epub 2017 Sep 21.
Reversible induction of TDP-43 granules in cortical neurons after traumatic injury.
Wiesner, Tar, Linkus, Chandrasekar, Olde Heuvel, Dupuis, Tsao, Wong, Ludolph, Roselli.

J Neurosci. 2016 Jan 20;36(3):762-72. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3542-15.2016.
Short Fibrils Constitute the Major Species of Seed-Competent Tau in the Brains of Mice Transgenic for Human P301S Tau.
Jackson, Kerridge, Cooper, Cavallini, Falcon, Cella, Landi, Szekeres, Murray, Ahmed, Goedert, Hutton, O’Neill, Bose.


Läs mer