Undersökning visar att kommunikation bör vara meriterande


Forskning uppmärksammas inte tillräckligt i samhällsdebatten. Det anser majoriteten av de forskare som deltagit i vår internetbaserade undersökning. Det är framför allt allmänheten man vill nå med sin kommunikation och en stor del av forskarna anser att de är dem själva som är ansvariga för att mer forskning når ur i samhällsdebatten.

Det är endast en liten del av forskarna som har andra forskare som målgrupp trots att nästan samtliga av de tillfrågade läser forskningsnyheter från andra forskningsområden än sitt eget.

Vilka kommunikationskanaler som används varierar och det är endast en liten del som använder sociala medier för kommunikation trots att majoriteten av de tillfrågade forskarna använder flera sociala medier. Facebook, Linkedin och Twitter är de vanligaste.

Undersökningen visar att forskningen kommuniceras för att sprida kunskap och för att resultatet ska komma till användning. En klar majoritet anser att forskningskommunikation bör vara meriterande i ansökningar om forskningsanslag.

Referens: Forskares incitament för att kommunicera vetenskapliga studier (Juli 2018).


Läs mer