Första kartläggningen av organismens synapser


En artikel som publicerats i Neuron redovisar den första kartläggningen av en organisms synapser. Synapsen, kopplingspunkten mellan två nervceller, anses bla vara det ställe där minnen lagras. Forskarlaget har nu utifrån mätningar på en miljard synapser skapat den första katalogen över synapser.

Ett slående resultat är den stora morfologiska mångfald som finns bland synapserna. Resultaten visar också att olika områden i hjärnan känneteckans av en bestämd sammansättning av synapstyper, något som hittills varit okänt. Datorsimuleringar vid KTH visar hur kartan av synapstyper påverkar hjärnans informationsbehandling, hur mönster av nervimpulser överförs till områden av aktiva nervceller.

Genetiska djurmodeller av schizofreni visar att sammansättningen av synapser är påverkad, själva kartan av synapser är förändrad, något som kan hänga samman med sjukdommen. Kartläggningen ger en ny modell för hjärnans organisation från genetisk kontroll av synapsproteiner till beteende.

Referens: Architecture of the Mouse Brain Synaptome; Neuron, (2018).


Läs mer