Gentypning kan effektivisera antidepressiv behandling


I syfte till att optimera verkan för läkemedel strävar man numera till att ta hänsyn till patienternas egna genvariationer (personalized medicine). Detta tillämpas idag mycket inom onkologi men ej inom psykiatri. Behandlingsresultatet av antidepressiva varierar mycket och många patienter svarar inte på behandlingen eller får biverkningar.

I en ny studie har man studerat den vanligaste antidepressiva medicinen escitalopram, i relation till genetisk variation i den gen som kodar för det enzym (CYP2C19) som metaboliserar escitalopram. Man fann att en tredjedel av de 2 087 patienter som ingick i studien fick för höga eller för låga plasmanivåer av läkemedlet vid standarddosering.

Vidare fann man att 30 procent av patienterna med genvarianter som orsakar för hög eller för låg nivå av enzymet slutar behandlingen med escitalopram och övergår till andra preparat inom ett år, medan endast 10-12 procent av patienter med den vanliga genotypen bytte medicin.

Studien visar att genotypning av CYP2C19 skulle kunna vara till stor klinisk hjälp för att individualisera dosen escitalopram och andra SSRI preparat så att en effektivare antidepressiv behandling kan genomföras.

Publikation:

Marin M. Jukic, Tore Haslemo, Espen Molden, Magnus Ingelman-Sundberg ”Impact of CYP2C19 Genotype on Escitalopram Exposure and Therapeutic Failure: A Retrospective Study Based on 2,087 PatientsThe American Journal of Psychiatry, online 12 januari 2018, doi: 10.1176/appi.ajp.2017.17050550


Läs mer