Inlandsisen hade en gräsliknande vegetation


En studie som publicerats i Quaternary Science Reviews visar att inlandsisen som täckte Skandinavien för tusentals års sedan hade en gräsliknande vegetation. Resultatet går emot tidigare teorier om att ytan var helt täckt av is.

Att växter kan växa på glaciärer vet man sedan tidigare. Det finns många amerikanska och asiatiska glaciärer idag där välutvecklade skogar har bildats. Att det däremot skulle kunna ske i centrala delar av en inlandsis i Skandinavien är mer oväntat och tyder på att isytan delvis var täckt av jord och rörde sig mycket långsamt.

Tidigare har man hittat spår av jord och växtlighet på isen nära iskanten i den nya studien presenteras fynd som indikerar att även centrala delar inlandsisen kan ha varit täckta av grus och växter. Fynden som består av växtdelar, DNA och pollen indikerar att även något enstaka lärkträd växte på isen innan den smälte bort helt.

Att växter kunde sprida sig så snabbt från tidigare isfria områden i södra Europa till Skandinavien efter istidens slut har länge varit lite av ett mysterium. En ny förklaring på detta fenomen skulle kunna vara att växterna påbörjat sin kolonisering av Sverige redan då inlandsisen låg kvar.

Ny DNA-teknik i kombination med traditionella metoder har gjort det möjligt för forskargruppen att spåra de forntida växter som vuxit på isen, men också i en forntida isfri miljö som fanns i norra Sverige för cirka 45 000 år sedan. Forskarna har hittat växtdelar och DNA-fragment från denna tid som tyder på att skogar frodades och inte att miljön kännetecknades av tundra som man tidigare trott. Så gamla DNA-fragment har inte tidigare hittats i Sverige. Spåren från de gamla ekosystemen öppnar upp nya möjligheter att förstå miljön i Skandinavien under den senaste istiden.

Referens: Growth of plants on the Late Weichselian ice-sheet during Greenland interstadial-1?; Quaternary Science Reviews (2018).


Läs mer