Kemogenetik kan dämpa epileptiska anfall


En studie som publicerats i Scientific Reports visar att det går att dämpa aktiviteten i en del av hjärnan vid epileptiska anfall. Studien visar att metoden kemogenetik kan dämpa epileptiskt anfall i hippocampus, vilket är den del av hjärnan som ett epileptiskt anfall oftast startar hos de svårast sjuka personerna.

Kemogenetik är en metod som möjliggör att man kan påverka och minska aktiviteten i just de områden och nervceller som är delaktiga i ett epileptiskt anfall, medan andra delar och celler i kroppen förblir opåverkade. Detta till skillnad från dagens mediciner som påverkar mer eller mindre alla delar och celler i kroppen, och som kan leda till biverkningar.

I studien som genomförts på möss kunde anfallsaktiviteten dämpas i områden som via nervcellernas nätverk angränsar till det epileptiska anfallets fokus. Resultatet i studien är det första där man lyckats dämpa det epileptiska anfallet med hjälp av kemogenetik i ett område i hjärnan genom att påverka ett annat område som inte är fokus av anfallet. Resultatet kan öppna för behandling på personer med svår epilepsi om fler längre studier visar samma resultat.

Referens: Dynamic interaction of local and transhemispheric networks is necessary for progressive intensification of hippocampal seizures; Scientific Reports (2018).


Läs mer