Kors kroppsspråk kan berätta vad de känner


Vilken välfärd ett djur har handlar om vilka känslor individen upplever. För att bedöma djurs välfärd behövs pålitliga och jämförbara sätt att mäta deras känslotillstånd. I en ny studie som publicerats i PLOS One undersökts kroppsspråket hos kossor i ett försök att hitta en metod för att mätta deras välfärd.

Vad en annan människa känner kan vi aldrig veta helt säkert men personens kroppsspråk leder oss ofta till en rimlig gissning. Ur denna infallsvinkel kartlades kors kroppsspråk med hjälp av en metod från humanpsykologin där känslor beskrivs i två dimensioner. Den första visar hur positiv (eller negativ) känslan är och den andra hur aktivt (från lugn till upphetsad) djuret är.

I studien gjordes 3700 observationer av 72 kor när dessa stod och åt grovfoder ur ett tråg, blev skrubbade av mekaniska roterande borstar eller köade till mjölkmaskinen. I observationerna klassificerades kornas kroppsspråk utifrån sex olika sätt att ha öronen ställda, fyra olika nackställningar och fem svansbeteenden.

Med hjälp av principalkomponentanalys analyserades alla observationer av kroppsställningar tillsammans. När alla observationer hade förts in i den tvådimensionella grafen, med en axel för grad av upphetsning och en för sinnesstämning (positiv/negativ), var de tre rutinsysslorna tydligt separerade. Till exempel var det nästan bara när korna använde den roterande borsten som de viftade på svansen.

Hos hundar förknippas svansviftningen ofta med ett positivt tillstånd, men den nämns sällan när det gäller kor. Att kor upplever det som positivt att äta och att bli borstade överensstämmer med tidigare forskning. Däremot är det något nytt att kor tycks uppleva köande som negativt, liksom att köandet innebär stunder av både lugn och upphetsning.

Även om studien inte gör några antaganden om vilka känslor djur kan eller inte kan uppleva, visar den ändå i vilka sammanhang man kan se specifika kroppshållningar hos korna. Den övergripande analysen ledde och till några andra intressanta förutsägelser; att vinkla högerörat bakåt och vänsterörat framåt är till exempel kopplat till ett mer positivt tillstånd än att ha högerörat framåt och vänsterörat bakåt.

Ett sådant resultat är i linje med andra studier om hjärnhalvornas arbetsfördelnin som tyder på att vänster sida av hjärnan brukar vara kopplad till positiva känslor. Vänster hjärnhalva styr kroppens högra sida.

Kartläggningen av kornas kroppsspråk under dagliga rutinsysslor är ett första steg mot ett tillförlitligt sätt att bedöma nötkreaturs känslotillstånd. Metoden är också lämplig att anpassas till studier av känslor hos andra arter.

ReferensRoutine activities and emotion in the life of dairy cows: Integrating body language into an affective state framework; PLOS One, (2018).


Läs mer