Kvinnor producerar dubbelt så många t-celler som män


Hälften av befolkningen har en mutation som kraftigt ökar nyproduktionen av T-celler, ett av immunförsvarets viktigaste vapen. En studie som publicerats i Science Translational Medicine visar att kvinnor producerar dubbelt så många av dessa celler som män. Könsskillnaden kan vara en tänkbar förklaring till varför kvinnor mer sällan drabbas av infektioner men oftare av autoimmuna sjukdomar än män.

Personer som har mutationen producerar nästan dubbelt så många T-celler. För kvinnor är skillnaden ännu större; 67 procent. Med tanke på att nybildningen av T-celler minskar med åldern, betyder det att en 40-årig kvinna som har mutationen har samma nyproduktion av T-celler som en 20-årig man som inte har mutationen.

Det är dock inte säkert att den 40-åriga kvinnans nybildade T-celler är lika effektiva som den 20-åriga mannens. Nya T-celler mognar i thymus och man vet att vävnaden i thymus försämras med åldern. Detta kanske leder till att vissa T-celler har sämre kvalitet. Det kanske till och med ökar risken att någon av dessa nybildade T-celler attackerar egen vävnad vilket leder till autoimmun sjukdom.

En fördel med ett extralager av T-celler är bättre effekt vid vaccinering. Den här fördelen gäller främst som exempelvis tar influensavaccin och vars lager i regel börjar sina. I framtiden kan det eventuell bli så att doseringen av vaccin för både vuxna och barn anpassas utifrån genetiska förutsättningar.

Artikeln
“Human thymopoiesis is influenced by a common genetic variant within the TCRA-TCRD locus”


Läs mer