Läkemedel kan minska dödligheten för drabbade av svår malaria


Foto: CDC

Vi har publicerat en studie i PlosOne med banbrytande fynd rörande det nya läkemedlet Sevuparin initierat och utvecklat vid Karolinska Institutet tillsammans med forskare vid Uppsala Universitet. Kliniska studier i Fas I och I/II visar att man vid infusion av Sevuparin kan hämma parasiten Plasmodium falciparums tillväxt i människa och öppna upp tilltäppta blodkärl. Sådana studier har tidigare endast nått provrör och har prövats i djurmodeller. Studierna har letts av Anna Leitgeb vid Modus Therapeutics AB, Arjen Dondorp vid Oxford-Mahidol enheten i Thailand och Mats Wahlgren vid KI.

400.000 dör årligen i svår malaria

Allvarlig malaria uppträder när röda blodkroppar som infekteras med parasiten Plasmodium falciparum klistrar fast vid varandra och till kärlväggen. 5-10 miljoner får svår malaria och drygt 400.000 dör årligen i sjukdomen. Det nya läkemedlet, Sevuparin, har utvecklats från heparin där de olämpliga antikoagulativa biverkningarna eliminerats. Sevuparin har i människa efter intravenös infusion visat sig omedelbart (inom 60 minuter) hämma tillväxten av parasiten Plasmodium falciparum och öppna upp tilltäppta blodkärl.

Studier från 1980-talet la grunden till läkemedlet Sevuparin

I slutet av 1980-talet upptäcktes att sammanklumpningar av malariainfekterade och oinfekterade röda blodkroppar, rosetter, är vanliga hos patienter med svår malaria (Carlson et al, 1990 Lancet). Därefter upptäckte vi att icke-koagulerande heparin kunde blockera rosettformation (Carlson et al, 1992, Kulane et al 1992). Utifrån det utvecklades Sevuparin tillsammans med heparin-kemister vid Uppsala Universitet. Studier in vitro och i djur fortsatte under 2000-talet på KI och Modus Therapeutics och vi har nu avslutat en Fas 1 studie på friska vuxna män och en FasI/II studie i patienter med malaria som nu publiceras i PlosOne.

Sevuparin har nu potential att bli en första kompletterande behandling vid svår malaria som sänker mortaliteten genom att förebygga och motverka infekterade cellers förmåga att blockera blodkärl och blockera parasitens invasion av normala röda blodkroppar. Sevuparin är ett nytt slags antimikrobiellt läkemedel, en receptorblockerare, utvecklat med betydande stöd från SSF.

Referens: Inhibition of merozoite invasion and transient de-sequestration by sevuparin in humans with Plasmodium falciparum malaria; PLoS One, dec (2017).


Läs mer