Legala hinder bromsar införandet av AI i vården


Artificiell intelligens var ett av de mest diskuterade ämnena under årets Almedalsvecka där mer än 12 % hade artificiell intelligens (AI) i titeln. Digitalisering var överlag ett återkommande tema och inte minst digitalisering av vården diskuterades flitigt. På ett seminarium som anordnades av eHälsomyndigheten diskuterades införandet av AI inom vården. I en intervju för Ciennce berättar Nima Jokilaakso från Swecare om utmaningarna och möjligheterna med AI inom vården.

Integrering av AI inom vården handlar inte nödvändigtvis om att ersätta sjukvårdspersonal utan det handlar i första hand om att ge vården nya verktyg och hjälpmedel.

”En sak som redan händer är att låta AI vara en medaktör. I Nederländerna tillexempel har Philips och Elekta ett projekt där man både visualiserar en tumör, behandlar en tumör och även med hjälp av AI gör bedömningar om hur kroppen rör sig när man andas osv. Då är AI en integrerade del av behandlingen. Det kommer vi få se mycket med av”, säger Nima Jokilaakso.

Det är dock inte helt oproblematiskt att inför nya verktyg inom vården. Det finns en rad olika legala aspekter att ta hänsyn till för att ny teknologi ska kunna implementeras.

”En av de viktigaste aspekterna är de legala. När du ska börja använda mer och mer AI inom vården så kommer frågan om vem som ska bära ansvaret om något går fel? Det här är något som går att lösa men det kommer att ta tio till femton år för att utveckla lagstiftning som matchar den teknik vi har idag”, säger Nima Jokilaakso.

Det är svårt att få till lagstiftning efter vi inte vet vilken teknik som ska användas. Det är en utmaning för alla branscher som växer snabbt.

”Lagstiftningen hänger inte med och den kommer inte göra det i framtiden heller. Ett exempel på hur det kan se ut är inom det forskningsområde som jag var verksam inom tidigare där är det fortfarande vanligt att man publicerar vetenskapliga artiklar för att visa evidens medan andra områden rör sig så snabbt att man inte hinner producera artiklar. Då hittar man andra sätt att publicera som inte är vetenskapligt för att visa evidens för att redan när du publicerar så blir det gammalt och det är nog så det kommer se ut framöver, framför allt inom IT-branschen”, säger Nima Jokilaakso.

Vården har onekligen många legala utmaningar framöver för att kunna matcha teknikens utveckling och öka patientnyttan.


Läs mer