Livsstil påverkar utvecklingen av cancer


Det finns en koppling mellan metabola faktorer och tjocktarms- och ändtarmscancer vilket innebär att förebyggande åtgärder sannolikt skulle ha effekt för att minska alla undertyper av cancer i tjocktarm och ändtarm.

Det har varit svårt att identifiera tydliga riskfaktorer och en förklaring till det är att tjock- och ändtarmscancer inte är en sjukdom, utan flera, med sina egna riskfaktorer. I avhandlingen har data och blodprover studerats från ett stort antal individer som deltagit i hälsoundersökningar i Västerbotten.

Dessa individer har följts via register i upp emot 30 år, och på så sätt kunnat jämföras med hur metabola riskfaktorer så som kroppsmasseindex, BMI, och andra faktorer eller blodnivåer av olika proteiner och vitaminer skiljer sig mellan personer som senare i livet utvecklade tjocktarms- och ändtarmscancer med personer som inte utvecklade cancer.

I avhandlingen studerades även tumörvävnad från cancerpatienterna för ett antal molekylära egenskaper. Det ger en unik möjlighet att undersöka relationer mellan riskfaktorer och risken för olika undertyper av sjukdomen definierade av molekylära egenskaper hos tumören, för att se om tjock- och ändtarmscancer kan betraktas som en sjukdom eller flera sjukdomar med olika riskfaktorer.

Avhandlingen visar att individer som senare utvecklade cancer hade högre BMI, blodfetter, blodtryck och avvikande nivåer på olika vitaminer och andra ämnen i blodet jämfört med individer som inte utvecklade cancer. Dessa skillnader var liknande oavsett cancertyp.

Avhandlingen: Metabola riskfaktorer och molekylära subtyper av kolorektalcancer, (2018).


Läs mer