Marklyftsträning kan lindra ländryggssmärta


Min avhandling visar att för patienter med mekanisk ländryggssmärta kan marklyftsträning ge liknande positiva effekter på smärta och fysisk prestation som individanpassade lågbelastande övningar förrörelse kontroll.

Jag har studerat 70 patienter med mekaniska ländryggssmärta, det vill säga en smärta som kan provoceras eller avlastas genom särskilda aktiviteter, rörelser eller via hållningen. Patienterna genomgick åtta veckor övervakad träning av endera marklyft med skivstång med individanpassad belastningsstegring eller träning med individanpassade lågbelastande övningar för rörelsekontroll.

I studierna som ingick i avhandlingen utvärderades effekten på smärta, funktion i vardagen, rörelsekontroll av ländrygg, lyftstyrka, uthållighet i höft- och bålmuskulatur, hållning av ländryggen samt muskeltjocklek i ländryggens djupa muskellager.

Resultaten visade att allra bäst effekt på flest mått, i synnerhet mått på funktion i vardagen och rörelsekontroll av ländryggen, hade den individanpassade lågbelastande träningen av rörelsekontroll. Marklyfts träningen gav däremot samma positiva resultat gällande smärta i ländryggen, lyftstyrka och några test av testen för uthållighet i höft- och bålmuskulatur. Gällande effekter på hållning i ländryggen och muskeltjocklek i ländryggen fanns det inte några skillnader i effekt mellan behandlingsformerna men båda verkar kunna påverka både hållning och muskeltjocklek.

För behandlare som träffar patienter med mekanisk ländryggssmärta innebär resultaten att de tillsammans med patienten kan välja om de vill träna marklyft eller individanpassade belastande övningar för rörelsekontroll.

Innan man påbörjar träning med marklyft bör behandlaren dock säkerställa att patienten inte har för mycket smärta eller för dålig funktion för att få bäst effekt av marklyftsträningen, vilket resultaten av sista delstudien i avhandlingen visar. Det är också viktigt att träningen sker underövervakning, med en för individen optimal lyftteknik samt med en långsam stegring av belastningen över tid.

I praktiken så innebär resultaten att sjukgymnaster/fysioterapeuter, tillsammans med sina patienter, kan välja om de vill använda marklyft eller individanpassade lågbelastande övningar för rörelsekontroll, för att minska smärta. Om däremot målet är att förbättra både smärta, funktion i vardagen och rörelsekontroll i ländryggen bör man överväga individanpassade lågbelastande övningar för rörelsekontroll.

Avhandling: Deadlift training for patients with mechanical low back pain: a comparison of the effects of a high-load lifting exercise and individualized low-load motor control exercises


Läs mer