Mitokondrien kontrollerar cellens välmående


En studie som publicerats i Science direct visar att det är mitokondriens produktion av proteiner som kontrollerar cellers välmående. Studien visar att när mitokondrierna utsätts för stress så aktiveras ett skyddsprogram som håller igång cellens funktioner.

Studien har genomförts på jästceller vars mekanismer som styr åldrandet liknar människans vilket ger förhoppningar att åldrandemekanismerna som är finns i humana celler reagerar likadant som jästcellernas.

Resultatet visar att ju äldre cellen blir desto sämre fungerar kommunikationen mellan organellerna vilket gör att effekterna försämras eller uteblir.

Forskargruppen kommer nu att försöka utreda när, hur och varför kommunikationen mellan cellernas organeller slutar fungera under åldrandet.

Referens: Mitochondrial Translation Efficiency Controls Cytoplasmic Protein Homeostasis; Cell Metabolism (2018).


Läs mer