Ny modell kan användas för utveckling av immunterapier


I en artikel som publicerats i Nature Immunology presenteras en ny sjukdomsmodell som kan användas för att utveckla nya immunterapier mot neurodegenerativa sjukdomar som ALS och MS.

I alla organ i kroppen finns makrofager, en typ av celler som ingår i immunförsvaret. Makrofager äter upp främmande celler såsom bakterier. Men makrofagerna är också specialiserade efter det organ de verkar i och kallas i hjärnan för mikroglia. Specialiseringen till mikroglia kan vara styrt av cytokinet TGF-β som är ett slags protein.

I en frisk hjärna deltar mikroglia bland annat i kommunikationen mellan nervcellerna och omsättningen av myelin, den isolerande stödjevävnad på nervcellernas utskott som gör att en nervimpuls kan fortplanta sig. Vid sjukdomar som MS och ALS kan en annan typ av immunceller kallade monocyter ta sig in i hjärnan via blodbanan, omvandlas till inflammatoriska celler och orsaka skador på nervcellerna och myelinet.

Målsättningen med studien var att undersöka om TGF-β kan programmera om monocyter från att vara inflammatoriska celler till att bli mikroglia-liknande celler. Det är sedan tidigare känt att TGF-β produceras i hjärnan och är viktigt för att ge mikroglia sina specialiserade funktioner. I studien testades om monocyter kunde svara på TGF-β när de tar sig in i hjärnan. Avsikten var att se vad som skulle hända om monocyterna förlorade förmågan att svara på TGF-β.

För att testa detta användes först en musmodell där musens egna mikroglia kan tas bort. Detta ledde till en snabb inströmning av monocyter till hjärnan och ryggmärgen som gav upphov till nya mikroglia-liknande celler, och mössen uppvisade inga sjukdomssymptom.

När receptorn sedan stängdes av för TGF-β specifikt på de nya mikroglia-liknande cellerna, började de äta upp stora delar av myelinet i ryggmärgen. Mössen utvecklade på kort tid en dödlig neurodegenerativ sjukdom, vars symptom hade likheter med ALS.

Sjukdomsmodellen kan förklara en mekanism som är aktiv vid neuroinflammatoriska och neurodegenerativa sjukdomar. Den kan användas för att utveckla och testa nya immunterapier. Idag saknas effektiva behandlingar.

Referens: Fatal demyelinating disease is induced by monocyte-derived macrophages in the absence of TGF-β signaling; Nature Immunology (2018).


Läs mer