Moderaterna prioriterar Life Science


Life Science är ett hett debatterat ämne under årets Almedalen. På ett seminarium som anordnades av de tre branschorganisationerna, Sweden Bio, LIF och Swedish Medtech presenterade Jenni Nordborg regeringens nya färdplan mot en nationell Life Science Strategi. Lars Hjälmered, näringspolitisk talesperson för Moderaterna deltog i diskussionen och var tydlig med att Life Science är ett prioriterat område för Moderaterna.

”Life Science kommer fortsatt att vara ett prioriterat område, det visade vi inte minst senaste gången då vi var i regeringsställning, då ökade vi kraftigt forskningsbudgeten. Teknik och Life Science var två prioriterade områden. Vi har ett track record som visar att vi tidigare har satsat på forskning och vi kommer att göra det igen”, säger Lars Hjälmered.

Life Science sektorn bidrar till stora samhällsekonomiska vinster och inte minst nya jobb.

”Den bidrar till stora skatteintäkter och ur ett nationalekonomiskt perspektiv kan man se att den typen av avancerade jobb som sker inom sektorn även bidrar till att det direkt och indirekt skapas många servicejobb runtomkring sektorn”, säger Lars Hjälmered.

Lars anser att de är rätt prioriteringar i den färdplan som presenterats men att det även är viktigt att förbättra ramvillkoren för branschen så att fler människor kommer till Sverige för att jobba inom sektorn.

”Det är nödvändigt att vi får till en bostadspolitisk reform för att komma ifrån den bostadsbrist som vi har och vi kommer även att behöva titta på bolagsskatter, ägarskatter och optionsbeskattning. Vi kommer behöva göra några reformer när det gäller arbetskraftsinvandringen för att få fler utländska experter att kunna komma till Sverige och jobba med Life Science”, säger Lars Hjälmered.

Sverige utstår hård konkurrens från andra länder när det kommer till de stora FoU projekten och för att attrahera internationella projekt så blir det viktigt att Sverige har de bästa villkoren.

”Det blir viktigt att vi försöker jämföra Sverige med andra länder för att se hur vi ligger till. De samlade villkoren måste vara så pass bra att duktiga människor väljer att flytta hit”, säger Lars Hjälmered.

Även Jennie Nilsson från Socialdemokraterna deltog i diskussionen och även hon betonade att Life Science är ett långsikt prioriterat område för Socialdemokraterna.


Läs mer