Nobelpriset i medicin går till immunterapi mot cancer


Årets nobelpris i Medicin går till James P. Allison och Tasuku Honjo för deras upptäckter av cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer.

James P. Allison forskning ligger till grund för en helt ny behandlingsprincip. När han studerade ett känt protein visade det sig att proteinet fungerar som en broms i immunsystemet. Den insikten ledde till en behandlingsmetod som bygger på att immunsystemet aktiveras och angriper tumörceller.

Tasuku Honjo studerade också ett nytt protein som även det visade sig fungera som en broms men med en annan mekanism än den som James P. Allison upptäckte.

Anna Wedell. Foto: Stefan Zimmerman.

”Den forskning som ligger till grund för årets nobelpris kommer från två forskare vars studier till en början varit helt oberoende av varandra. Allison fick en idé om att inaktivera bromsmekanismerna i immunförsvaret och Honjos resultat kommer från grundforskning där han hittade en tidigare okänd molekyl”, säger Anna Wedell, ordförande i nobelkommittén för fysiologi och medicin.

James P. Allisons och Tasuku Honjo forskning har lett utvecklingen av cancerbehandlingar som bygger på att hämma immunförsvarets bromsar i syfte att behandla cancer. Upptäckterna är banbrytande och utgör en milstolpe i kampen mot cancer.

”Tidigare studier som gjorts på immunförsvaret i försök att bekämpa cancer har inte gett önskat resultat. De tidigare studierna har varit inriktade på enskilda markörer. De unika nu är att behandlingar, som bygger på pristagarnas forskning, släpper loss hela immunförsvarets förmåga”, säger Anna Wedell.

Behandlingsmetoderna används redan idag över hela världen och bara i Sverige behandlas varje år runt 1000 patienter med metoderna. Det har visat sig i att det i vissa fall har gått att bota spridd hudcancer med hjälp av immunterapierna.

”Det pågår runt 1400 studier världen över och det går verkligen att säga att Tasuku Honjo och James P. Allison har öppnat upp fältet för immunterapi mot cancer. Forskningen är ett stort kliv framåt och genom att använda behandlingen på rätt sätt och i kombination med andra behandlingsmetoder som t.ex cell och strålterapi så blir möjligheterna enorma. Eftersom behandlingsmetoden bemästrar cancer generellt så öppnar detta fundamentala steg upp för många nya möjligheter”, avslutar Anna Wedell.


Läs mer