Ny diagnostik och bättre träningsmetoder för whiplashskadade


Varje år drabbas ca 30 000 personer av whiplashskada och hälften av dem får långvarig smärta. Mätmetoder för att hitta orsaken till besvären har saknats, liksom effektiva behandlingsmetoder. Många patienter blir lidande eftersom de varken får förklaring till sina symtom eller hjälp med effektiv behandling.

I min avhandling har vi använt ultraljud för att mäta hur nackmusklerna fungerar efter en whiplashskada och jämfört med personer utan nackbesvär. Koordinationen mellan musklerna är förändrad vid kvarstående besvär efter whiplashskada. Personer med whiplashskada har en ojämn aktivering av musklerna och de djupa musklerna verkar stabilisera nacken sämre i jämförelse med personer utan nackbesvär. En modell har utvecklats som kan förbättra diagnostik efter whiplashskada och som kan användas för att utvärdera effekten av träning.

Musklerna närmast skelettet fungerar som en korsett och skyddar de smärtkänsliga lederna och nerverna. Om musklerna inte fungerar kan det var en orsak till långvariga nackbesvär. Ultraljudsteknik har länge använts vid fosterdiagnostik och hjärtundersökningar och kan nu användas för att mäta förändringar i muskulatur. Metoden är inte smärtsam eller skadlig för patienten. Ultraljud ger information om musklernas funktion under rörelse, något som inte kan ses på röntgen eller vid magnetkameraundersökning.

Vi testade även tre olika träningsprogram i en s.k. randomiserad kontrollerad studie där 216 personer deltog. De tränade under 12 veckor och lottades till antingen; 1) nack-specifik träning, 2) nack-specifik träning i kombination med beteendemedicinska åtgärder eller 3) allmän fysisk aktivitet och träning. Nack-specifik träning (grupp 1 och 2) gav ökad uthållighet i nackmusklerna och minskade smärtan. Resultatet av träningsstudien visar att även långvariga besvär kan förbättras av rätt träning.

Jag har tillsammans med huvudhandledare professor Anneli Peolsson utfört och utvecklat ultraljudsundersökningarna och vi fortsätter nu utveckla metoden. I studien där tre olika träningsmetoder jämfördes har också disputerade sjukgymnast Maria Landén Ludvigsson deltagit.

Läs hela avhandlingen

Träningsprogrammet finns på svenska och engelska 


Läs mer