Ny forskning om komplikationer vid reumatisk sjukdom


Mb Bechterew (ankyloserande spondylit, AS) är en reumatisk sjukdom som leder till en progressiv förbening av hela kotpelaren. På grund av den multisegmentella förbeningen, osteoporos och den ökade fallrisken vid mb Bechterew, är kotfraktur en vanlig komplikation.

Denna avhandling sammanfattar incidens, behandling, komplikationer och mortalitet vid kotfrakturer hos patienter med mb Bechterew. Biologiska sjukdomsmodulerande antireumatiska läkemedels (bDMARD) effekt på kotfrakturrisken utvärderas dessutom. Patientregistret, dödsorsaksregistret och läkemedelsregistret har sammanlänkats för att hitta prediktorer för mortalitet och kotfrakturer. Med en finite element modell (FEM) har vi kunnat simulera en kotfraktur vid mb Bechterew.

Under de senaste två decennierna har incidensen av kotfrakturer hos patienter med mb Bechterew ökat signifikant. Mest sannolikt har den bättre antireumatiska behandlingen med bDMARD lett till en förbättrad funktion och livskvalitet och en fördröjning av den första kotfrakturen, utan att påverka den generella frakturrisken. Då dessa läkemedel endast har varit registrerade i Sverige sedan tio år tillbaka, är det för tidigt att bedöma långtidseffekterna. Detta är något som borde följas upp i framgent.

Den bakre instrumenteringen har visat sig vara en mycket effektiv behandling av bechterewfrakturer i cervicothorakala övergången, även utan extern fixering. Sannolikt leder den tidiga rehabiliteringen till minskade pulmonella komplikationer, som i sin tur leder till minskad mortalitet vid bechterewfrakturer. Med en FEM kan man mest sannolikt identifiera den biomekaniskt mest optimala bakre stabiliseringen.

Spinal fractures related to ankylosing spondylitis: Epidemiology, clinical outcome and biomechanics


Läs mer