Ny kunskap om retrovirus


En studie som publicerats i PNAS presenterar ny kunskap om den långa samutvecklingar mellan retrovirus och ryggradsdjur. Retrovirus har infiltrerat ryggradsdjur under miljontals år genom att sätta in sina gener i arvsmassan, och därefter nedärvas genom generationer som endogena retrovirus (ERV).

I studien har ERV-variation och spridning i vilda och domesticerade kaninpopulationer studerats. Retrovirus, inklusive HIV hos människor, måste bli en del av värdcellens arvsmassa för att producera nya virus. Under miljontals år har upprepad infiltration av värddjurens könsceller gett upphov till att dessa forna virus nu nedärvs till värdens avkomma som ERV, vilka idag utgör stora delar av arvsmassan hos ryggradsdjur.

I denna studie undersöktes europeiska kaniner som utvecklats till två underarter på den Iberiska halvön för omkring 1 miljon år sedan och tämjdes i södra Frankrike för cirka 1000 år sedan. Arvsmassan från besläktade värdpopulationer jämfördes med en enda referens-arvsmassa för att identifiera nya ERV och förstå samutvecklingen mellan retrovirus och värd bättre.

Med hjälp av data från hundratals individer från ett flertal kaninpopulationer identifierades tidigare okända retrovirala integrationer, samt bestämma spridningen av de som fanns i referens-arvsmassan. Mångfalden hos ERV följer mestadels kaniners utveckling och resultaten indikerar betydande genetisk variation mellan ERV i olika kaninpopulationer. Denna nya kunskap lyfter fram hur ERV sprider sig i värdpopulationer och hur den spridningen sammanfaller med värdens utveckling.

Det stora antalet ERV och segregerande variation som vi identifierar i olika värdpopulationer visar hur ERV bidrar med ett betydelsefullt evolutionärt perspektiv på samutveckling mellan retrovirus och värd.

Referens: Whole-genome comparison of endogenous retrovirus segregation across wild and domestic host species populations; PNAS, (2018).

Besök forskargruppens hemsida för mer information om forskningen.


Läs mer