Ny teknik minskar hörselskador vid hinnsäckstest


En studie som publicerats i Dove Medical Press presenteras en ny metod för att identifiera problem med hörsel och yrsel.

Hörseln och balanssinnet är nära förbundna med varandra. För patienter med yrsel utnyttjas detta för att ställa diagnos på sjukdomar i balansorganet. Det görs då ofta ett hinnsäckstest. I testet används höga ljud för att ge muskelsammandragningar i hals- och ögonmuskler som utlöses av en reflex från balansorganens hinnsäckar. I studien användes nu istället benledningsljud för att nå bättre resultat.

Forskarna bakom studien har utvecklat en ny typ av ljudvibrator som sätts bakom örat på patienten under testet. Vibratorn är liten och optimerad för att ge en tillräckligt hög ljudnivå vid så låga frekvenser som 250 Hz. Tidigare har det inte funnits någon mätutrustning som är direkt anpassad för den här typen av undersökningar av balansorganet.

Benledning innebär att ljudvågor omvandlas till vibrationer i skallbenet och stimulerar hörselsnäckan inne i örat på samma sätt som när ljudvågor går den vanliga vägen via hörselgången, trumhinnan och mellanörat. Detta utnyttjas bland annat i de hörapparater som utvecklats av Bo Håkansson. Studien visar nu att benledning har stora fördelar även inom yrseldiagnostik.

Varannan person över 65 år drabbas av yrselsymptom, men orsaken kan av flera skäl vara svår att fastställa. I hälften av fallen beror yrseln på sjukdomar i balansorganen, men dagens diagnosmetoder har brister eller innebär risker och obehag för patienten. Exempelvis kan undersökningar då höga ljudnivåer används orsaka bestående hörselskador eller vara omöjliga att dra slutsatser ifrån om patienten förutom yrsel har vissa typer av hörselnedsättningar.

Den benledningstekniken gör att ljudnivåerna som patienterna utsätts för minimeras. Det ljus som tidigare upplevdes mycket obehagligt i öronen upplevs nu istället betydligt mer behagligt. Den nya ljudvibratorn ger en maximal hörselnivå på 75 decibel och undersökningen kan ske vid 40 decibel lägre nivå än dagens metod med luftlett ljud i hörlurar. Det nya tekniken gör att det inte finns någon risk för hörselskador.

En annan fördel är att ljudvibratorn ger säkrare mätresultat för barn och att även patienter som har mekaniskt nedsatt hörselfunktion, till följd av kroniska öroninflammationer eller medfödda missbildningar i hörselgång och mellanöra, kan få en diagnos för sin yrsel.

Ljudvibratorn är kompatibel med standardiserad utrustning för balansdiagnostik inom sjukvården, vilket gör den enkel att använda. Kostnaden för den nya tekniken bedöms dessutom vara lägre än motsvarande utrustning som används idag.

Referens: VEMP using a new low frequency bone conduction transducer; Dove Medical Press (2018).


Läs mer