Ny teknik minskar stråldoserna vid barnundersökningar


Foto: Alex Rocket

Vid Skånes universitetssjukhus har stråldosen vid bukundersökning på barn nyligen minskats med en tredjedel visar resultatet i en ny avhandling. Det är vid undersökning med datortomografi som minskningen skett, en allt mer använd avbildningsteknik inom medicin.

Datortomografi är ett av de viktigaste verktygen för att ställa korrekta diagnoser inom hälso- och sjukvården. Bildkvaliteten är hög vilket har bidragit till en ökad användning. I jämförelse med andra medicinska avbildningstekniker ger datortomografi ofta höga stråldoser.

Det är inom just datortomografi som de största vinsterna finns att hämta. Tidigare kartläggningar har visat att datortomografi genererar mer än hälften av den samlade stråldosen från medicinsk bilddiagnostik trots att de flesta undersökningar sker med vanlig röntgen eller andra tekniker.

Möjligheter att sänka stråldoserna drastiskt 

Resultaten visar att det gick att minska stråldosen rejält och samtidigt uppnå en tillräckligt god bildkvalitet. Dels vid hjärndiagnostik på vuxna, dels vid bukundersökning av barn.

I studierna som genomfördes vid Skånes universitetssjukhus i Lund minskades stråldosen med ungefär 30 procent. Hur mycket det går att minska stråldosen kan dock variera beroende på stråldosnivån i utgångsläget samt vilken utrustning som används.

Bakgrunden är att det på sjukhusen pågår ett teknikskifte. Ny apparatur installeras där alternativa beräkningsmodeller finns tillgängliga. Därmed öppnas möjligheter att sänka stråldoserna drastiskt.

De nu aktuella metoderna baseras på iterativ rekonstruktion (IR). IR är i sig inte nytt, men har tack vare kraftfullare och billigare datorer blivit möjlig att tillämpa i stor skala. Innan den kan ta plats i vardagens sjukvård krävs dock noggranna undersökningar där bland annat bildkvalitet och stråldos analyseras.

I avhandlingen presenteras ett flertal undersökningar av möjligheterna att använda IR vid datortomografi. Studierna har fokus på avbildning av hjärna, lever och bukorgan. Det är organ där det traditionellt krävts hög stråldos för att erhålla bilder med god kontrast. Det är särskilt viktigt att minimera stråldosen vid undersökning av barn då det krävs en relativt hög stråldos för att få tillräckligt god bildkvalité eftersom organ och vävnad att urskilja än på en vuxen person.

Stråldoserna kan sänkas markant 

Potentialen att sänka stråldoserna bedöms som större än vad som visats i avhandlingen. Det kan t.om vara möjligt att minska nivåerna med upp till 50 % av dagens nivåer. En minskad strålning skulle innebära att datortomografin skulle kunna användas vid fler medicinska undersökningar än idag. Trots att den nya tekniken kan minska stråldoserna så är det viktigt att övergången inte görs för snabbt. Radiologer måste ges tiden som det krävs för att lära sig att tolka de nya bilderna som har ett annorlunda utseende än tidigare bilder.

Referens: Optimisation of image quality and radiation dose in computed tomography using iterative image reconstruction


Läs mer