Nya behandlingsmöjligheter med Epigenetisk modulering


En studie som publicerats Nature Communications presenterar en ny mekanism för en känd riskgen som triggar igång multipel skleros (MS) genom så kallad epigenetisk reglering.

Multipel skleros är en kronisk inflammatorisk sjukdom i det centrala nervsystemet som kan drabba personer i relativt unga år. De flesta är mellan tjugo och fyrtio år när det drabbas av sjukdomen. Det finns idag inget botemedel mot sjukdomen men sjukdomsaktiviteten kan bromsas med hjälp av läkemedel.

Redan för över 40 år sedan upptäcktes att genetiska variationer i de så kallade HLA-antigenerna utgör den största riskfaktorn för sjukdomen. HLA kodar för molekyler som är involverade i immunförsvaret.

Däremot är det inte helt klarlagt vilka specifika gener som är inblandade och inte heller vilka molekylära mekanismer som ligger bakom sjukdomens uppkomst. I studien genomfördes molekylära analyser och metaanalyser som involverade cirka 14 000 patienter med MS samt en kontrollgrupp på över 170 000 friska individer.

Resultatet visade att personer med genvarianten HLA-DRB1*15:01 får ett ökat genuttryck av HLA-DRB1 vilket ökar risken för sjukdomen. Det innebär att genetiska mekanismer kan orsaka sjukdomen och att det nu går att koppla den till den genvariant som innebär den största riskfaktorn för MS.

I studien upptäcktes även en ny HLA-genvariant, rs9267649, som tvärtom fungerar skyddande mot sjukdomen. Den kunde också via samma epigenetiska regleringsmekanism minska genuttrycket av HLA-DRB1 och därmed minska risken för MS.

Resultaten innebär nya behandlingsmöjligheter med hjälp av epigenetisk modulering. Det kan även innebära nya behandlingsmöjligheter mot autoimmuna sjukdomar eftersom nästan alla autoimmuna sjukdomar är kopplade till HLA.

Studien har genomförts genom internationellt samarbete med universitet i USA, Tyskland, Norge, Danmark och Island (företaget deCode). Finansiering har skett genom medel från bland annat Vetenskapsrådet, Neuro, Hjärnfonden, MS-fonden, Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse, AFA-försäkring, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Stockholms läns landsting och AstraZeneca.

Publikation: ”DNA methylation as a mediator of HLA-DRB1*15:01 and a protective variant in multiple sclerosis”. Lara Kular, Yun Liu, Sabrina Ruhrmann, Galina Zheleznyakova, Francesco Marabita, David Gomez-Cabrero, Tojo James, Ewoud Ewing, Magdalena Lindén, Bartosz Górnikiewicz, Shahin Aeinehband, Pernilla Stridh, Jenny Link, Till F. M. Andlauer, Christiane Gasperi, Heinz Wiendl, Frauke Zipp, Ralf Gold, Björn Tackenberg, Frank Weber, Bernhard Hemmer, Konstantin Strauch, Stefanie Heilmann-Heimbach, Rajesh Rawal, Ulf Schminke, Carsten O. Schmidt, Tim Kacprowski, Andre Franke, Matthias Laudes, Alexander T. Dilthey, Elisabeth G. Celius, Helle B. Søndergaard, Jesper Tegnér, Hanne F. Harbo, Annette B. Oturai, Sigurgeir Olafsson, Hannes P. Eggertsson, Bjarni V. Halldorsson, Haukur Hjaltason, Elias Olafsson, Ingileif Jonsdottir, Kari Stefansson, Tomas Olsson, Fredrik Piehl, Tomas J. Ekström, Ingrid Kockum, Andrew P. Fein


Läs mer