Nya celler identifierade i det perifera hörselsystemet


En studie som publicerats i Nature Communications identifierar fyra typer av nervceller i det perifera hörselsystemet, tre av dessa är helt nya. Resultatet kan leda till nya former av behandlingar av olika hörselskador som tinnitus och åldersrelaterad hörselnedsättning.

När ljud från vår omgivning når innerörat omvandlas det till elektriska signaler som skickas vidare till hjärnan via nervcellerna i cochlea, eller snäckan. Tidigare har majoriteten av dessa ansetts vara av två typer (typ 1 och 2), varav typ 1-cellerna sänder de flesta hörselsignalerna.

Resultatet från studien visar dock att typ 1-cellerna i verkligheten består av tre helt olika typer, vilket även är i linje med tidigare forskning som visat variationer hos typ 1-cellernas elektriska egenskaper och ljudrespons. Det innebär att vi nu får en bättre förståelse av de olika nervcellernas funktion för vår hörsel.

I studien kartlades vilka gener som är aktiva i de enskilda celltyperna. Kartläggningen har gjorts hos möss med hjälp av den relativt nya tekniken encells-RNA-sekvensering. Resultatet är en katalog av de gener som uttrycks hos nervcellerna som kan ligga till grund för en bättre förståelse men även nya behandlingar och läkemedel.

Kartläggningen öppnar för utvecklingen av genetiska verktyg som kan användas för nya behandlingar av olika hörselskador som till exempel tinnitus och kan även leda till olika sätt att påverka de enskilda nervcellernas funktion i kroppen.

Resultatet visar att dessa tre nervcellstyper troligen har en roll i avkodningen av ett ljuds intensitet, eller ljudnivå. Det är en funktion som är viktig till exempel vid samtal i en stökig miljö. Då blir förmågan att filtrera bort bakgrundsljudet viktig för att uppfatta själva samtalet. Även vid olika former av hörselskador är denna egenskap viktig, som vid tinnitus eller ljudöverkänslighet.

Att studien visar vilka nervceller som ger upphov till ljudöverkänslighet gör att man kan försöka ta fram behandlingar för att skydda eller reparera dem. Nästa steg är att visa vilken påverkan dessa enskilda nervceller har på det centrala hörselsystemet, något som kan leda till utveckling av bättre hörselhjälpmedel som cochleaimplantat.

Publikation
”Neuronal heterogeneity and stereotyped connectivity in the auditory afferent system”. Charles Petitpré, Haohao Wu, Anil Sharma, Anna Tokarska, Paula Fontanet, Yiqiao Wang, Françoise Helmbacher, Kevin Yackle, Gilad Silberberg, Saida Hadjab och François Lallemend. Nature Communications, online 12 september 2018.


Läs mer