Nytt botulinumtoxin upptäckt


Det första nya botulinumtoxinet på nära ett halvt sekel har upptäckts. Toxinet Botulinum neurotoxin typ X (BoNT/X) ingår i familjen botulinumtoxin vilka används för att behandla ett flertal medicinska tillstånd. Artikeln har publicerats i tidskriften Nature Communications.

Botulinumtoxiner används idag vid mer än 80 medicinska tillstånd såsom muskelspasmer, överaktiv blåsa, kronisk migrän, svettning och Cerebral Pares (CP). Med det nya toxinet BoNT/X finns möjligheten att skapa ett nytt område av toxinläkemedel relaterade till intracellulär transport och sekretion.

Eftersom botulinumtoxiner är de mest giftiga ämnen som vi känner till idag är det också viktigt att utveckla metoder för att spåra toxinet och behandla förgiftningar orsakade av toxinet.

Att man nu har upptäckt BoNT/X underlättar utvecklingen av diagnostik och motåtgärder, vilket är mycket viktigt om någon skulle utsättas för en toxisk mängd av ämnet.

Inom några månader kommer man att ha utvecklat sätt att upptäcka om en person har blivit exponerad för BoNT/X.

Man kommer nu att bestämma toxinets struktur och undersöka hur det binder till nervcellen. Man kommer också att undersöka hur de unika egenskaperna hos BoNT/X bäst kan användas för att utveckla nya läkemedel.

Upptäcktes genom ett spädbarn i Japan

Det hela började med att ett spädbarn i Japan insjuknade 1995. År 2015 sekvenserades genomet hos bakterier som isolerats från barnet och deponerades i en databas. I ett fyra miljoner bokstäver långt dokument som beskriver bakterien har nu forskargruppen identifierat det nya toxinet.

När man upptäckte toxinet trodde man först att det hade blivit något fel i analysen, men efter att ha kontrollerat flera gånger visade det sig vara korrekt. Upptäckten öppnar en mängd nya spännande forskningsområden.

Referens: Identification and Characterization of a novel botulinum neurotoxin;Nature Communications Augusti (2017).


Läs mer