Nytt kunskap om Einsteins relativitetsteori


En studie som publicerats i Physical Review D visar att nästa generations satelliter och teleskop kan komma att upptäcka avvikelser från Einsteins teori med endast några få procent.

Kosmiska tomrum är miljontals ljusår stora områden med färre och glesare fördelade galaxer än i medeltal. Däremellan finns galaxhopar som är de största objekten som bildats i universum. Galaxhopar kan väga så mycket som en miljon miljarder solar.

Det är gravitationen som styr hur snabbt tomrum och galaxhopar växer och hur glesa eller täta de blir.

I Studien beräknades hur små avvikelser från Einsteins relativitetsteori på stora avstånd skulle påverka hur många, hur stora och hur täta tomrum och galaxhopar det finns i universum.

Resultaten visar att nästa generations satelliter och teleskop kan komma att upptäcka avvikelser från Einsteins teori med endast några få procent. Resultatet innebär en förbättrad kunskap om hur gravitationen verkar på stora avstånd i universum och kan också ge en förklaring till den mörka energin i universum.

Referens: Cluster-void degeneracy breaking: Modified gravity in the balance, Martin Sahlén and Joseph Silk, Phys. Rev. D 97, 103504 (2018), DOI:10.1103/PhysRevD.97.103504


Läs mer