Oerfarna elitfotbollstränare stöttar varandra för att klara arbetet


Arbetssituationen försvenska elitfotbolls tränare är ofta komplex och innebär höga krav. För oerfarna tränare blir det egna tränarteamet direkt avgörande för hur de ska klara av sitt uppdrag.
I takt med en ökad kommersialisering och professionalisering av elitfotbollen i Sverige ställs högre krav på tränarna, exempelvis genom specifika tränar utbildningar, en större komplexitet i tränarskapet och tuffa anställningsförhållanden.I sin avhandling, Mästarcoacherna. Att bli, vara och utvecklas som tränare inom svensk elitfotboll, har Susanne Meckbach undersökt hur svenska herr elitfotbollstränare lär sig fotbollstränar yrket och hur de uppfattar yrkets arbetsförhållanden. Isin studie intervjuar hon tio huvudansvariga tränare för lag i allsvenskan och superettan.

Saknar utbildning och erfarenhet                                                                        
Studien visar hur före detta elitfotbollsspelare,direkt efter avslutad spelarkarriär, rekryteras till tränarpositioner inom elitfotbollen och vad det får för konsekvenser för deras lärande. Framträder entydlig skillnad mellan de yngre och de äldre tränarna i studien. Det karakteriseras av att de äldre tränarna successivt har arbetat sig uppåt i seriesystemet, för att efter ett antal år som praktiserande tränare bli elitfotbollstränare. Under tiden har de hunnit skaffa sig kunskaper och erfarenheter i praktiken och genomgått tränarutbildning. Det är en stor skillnad i jämförelse med många av de yngre tränarna, som tidigare i karriären hamnar på högre och större uppdrag inom fotbollen. De saknar dessutom ofta utbildning och erfarenhet av ledarskap, samtidigt som tränarollen rymmer fler arbetsuppgifter och fler människor att leda. En av tränarna i studien berättar till exempel att den stab som han chefer över inkluderar femton personer (materialare, assisterande tränare, lagledare, läkare etc.).

Byggnadsställningar för varandra                                                                      
Det egna tränarteamet, framför allt för oerfarna tränare, blir direktavgörande för hur de ska klara av sitt uppdrag. Tränarna har ett nära samarbeteoch stödjer varandra inom flera områden. De delar på arbetsuppgifter ochansvarsområden, planerar och reflekterar tillsammans över vad de gör i arbetetoch varför. Dessutom fungerar de som mentalt stöd för varandra eftersom deverkar i en dysfunktionell fotbollsfamilj, har diffusa krav på sig och enstressig arbetssituation att hantera. Man kan se det som att tränarna blirbyggnadsställningar för varandra och tillsammans utgör de den kompetens sombehövs för att leda laget mot framgång.

Tränarutbildningen – ett komplement till praktiken                                             

I avhandlingen beskrivs även hur den svenska elitfotbollstränarutbilningen, UEFA ProDiploma, påverkar tränarnas lärande, ett lärande som tränarna främt uppfattar sker i praktiken. Tränarna efterfrågar dessutom mer ledarskap, analys avfotbollsspelet och en närmare koppling till deras praktik i tränarutbildningen. Studien konstaterar därtill att tränarna har mest svårigheter med ledarskapet såsom att meddela beslut till petade spelare och att vara en bra ledare för medarbetarna i staben. En slutsats i studien är således att det pedagogiska ledarskapet blir en allt mer betydelsefull kompetens som tränarna behöver lära sig att hantera och att tränarutbildningen bistår tränares lärande i det avseendet.Avhandlingen finns digitalt publicerad på http://hdl.handle.net/2077/41906


Läs mer