Ökad risk för astma om mormor rökte


En studie som publicerats i Pediatric Allergy and Immunology visar att barn löper en ökad risk att drabbas av astma om mormor har rökt under sin graviditet även om barnets mamma är helt rökfri. Däremot har det ingen betydelse om barnets farmor har varit rökare.

Rökningen orsakar sannolikt förändringar som förs vidare i flera generationer och kan vara en bidragande förklaring till varför astma i befolkningen inte har minskat i samma takt som rökningen.

Att rökning kan ge luftvägsbesvär både för rökaren själv och för barnet i magen är känt sedan tidigare. Resultatet från tidigare studier har t.ex visat att den effekten förs vidare över generationsgränser till barnbarn, även om barnets mamma har varit helt rökfri.

Studien som publicerats i Pediatric Allergy and Immunology visar att det inte finns någon motsvarande effekt om det var farmor som rökte. Det tyder på att den ökade astmarisken förmedlas via döttrarna och inte via sönerna.

Studien visade att mormors rökning ökade risken för att barnbarnet ska få astma med 20 procent, vilket är en signifikant ökning. Riskökningen var både före och efter tre års ålder. Hur många cigaretter per dag som mormor hade rökt påverkade inte utfallet.

Sambandet mellan mormors rökning under graviditet och den ökade risken för astma hos barnbarnet kvarstod sedan det kontrollerats för andra samverkande faktorer som t.ex utbildning och ekonomi.

Referens: Bråbäck L, Lodge CJ, Lowe AJ, Dharmage SC, Olsson D, Forsberg B. Childhood asthma and smoking exposures before conception – a three-generational cohort study. Pediatr Allergy Immunol. 2018;29(5), in press.


Läs mer