OptiTrain – optimal träning för kvinnor med bröstcancer


Cancer uppkommer i ett komplext samspel mellan gener, miljö och livsstil, och de senaste åren har fler och fler studier visat på samband mellan låg fysisk aktivitets nivå och ökad risk att drabbas av ett flertal cancerformer, bland andra bröstcancer. Stillasittande i långa sammanhängande perioder har också kopplats till ökad risk. Fysisk aktivitet kan inte bara minska risken att insjukna i cancer utan även ha positiva effekter för den som redan drabbats.

Tack vare framgångsrik behandling så lever idag många kvinnor med en bröstcancerdiagnos. Det visar sig att patienter med cancer som får stöd att träna under sin behandling mår fysiskt och psykiskt bättre och får färre biverkningar. På Radiumhemmet iStockholm genomför vi just nu en studie (OptiTrain) där 240 kvinnor med bröstcancer som genomgår cellgiftsbehandling lottas mellan standardvård eller får träna två gånger per vecka. För att ta reda på vilken sorts träning som är bäst att rekommendera jämför vi en kombination av konditions och muskelstärkande träning med enbart konditionsträning. I alla tre grupperna följer vi livskvalitet, cancer relaterad trötthet, muskelstyrka och kondition. Kvinnorna har även fått beskriva sin upplevelse av träningen och lyfter då fram hur bra de mår av att flytta fokus från sjukdomen till träning och hälsa. OptiTrain studien har pågått i tre år och i november 2016 har de sista av de 240 kvinnorna tränat färdigt.

Nya studier tyder på att träning efter en cancerdiagnos även skulle kunna minska risken för återfall och förbättra överlevnad, men sambandet behöver stärkas och förklaras. Vi kommer att följa kvinnorna i OptiTrain i fem år, efter de 16 veckorna av träning på Radiumhemmet får de stöd att bibehålla sin aktivitetsnivå genom inspirationsseminarier och ett samarbete med Friskis och Svettis. Vårt mål är att kunna erbjuda vetenskapligt underbyggda rekommendationer kring livsstil till dessa patienter.

Vi är även intresserade av varför träningen är kopplad till minskad risk att drabbas av återfall. Därför tar vi blodprover på kvinnorna iOptiTrain och har även djurmodeller för bröstcancer där djuren får tillgång till aktivitetshjul och vi kan följa hur mycket de springer varje vecka och hur det påverkar utvecklingen av en bröstcancer tumör.

Ett exempel på en faktor med stark koppling till risk för spridning och minskad överlevnad vid bröstcancer är inflammation. Fysisk träning kan minska graden av inflammation och aktivera den del av immunförsvaret som motverkar cancertillväxt. Vår forskningshypotes är att de positiva effekter fysisk aktivitet har på immunförsvaret bidrar till den minskade risken för återfall.


Läs mer