Pekplattor kan vara extra bra för flerspråkiga barn


Flerspråkiga barn har enligt läroplanen rätt att utveckla sitt modersmål, såväl som det svenska språket, men det kan vara en utmaning inom skola och förskola att skapa flerspråkiga aktiviteter, när pedagogerna inte talar språket. Samtidigt är det viktigt att de flerspråkiga aktiviteterna är lustfyllda och intressanta för barnen. I ett forskningsprojekt som involverat 12 olika förskolor i en svensk kommun, har pekplattor använts för att skapa möjligheter för barn att kommunicera på sitt modersmål, minoritetsspråket finska. Forskningsledaren Petra Petersen, doktorand vid Uppsala universitet, har undersökt barnens användning av pekplattor i flerspråkiga aktiviteter, som en del i hennes licentiatavhandling ”Appar och agency”.
Genom att använda olika applikationer med finskt talat språk, tex pekböcker och sagor, har barnen kunnat delta i aktiviteter där deras språk är i centrum. Barnen har också fått Skypa med barn på andra förskolor, som talar samma språk. På detta sätt har nya kontakter knutits och geografiska avstånd överbryggats och barn som tidigare inte haft någon reell möjlighet att kommunicera på sitt minoritetsspåk, har fått samtala, berätta och ibland sjunga tillsammans med andra.

Det visade sig att pekplattans och applikationernas design var avgörande för att skapa möjligheter för barn att kommunicera på sitt modersmål och ju mer applikationerna byggde på barnens egna innehåll, desto längre, berättande och samtalsliknande kommunikation skedde. Exempelvis kunde barnen rita, berätta och spela in en egen saga på sitt språk, som de sedan kunde se och lyssna på, som en liten film. Med hjälp av sådana applikationer var det barnens egna historier, på sitt eget språk, som var i fokus, vilket enligt Petra Petersen kan ses som ett sätt för barn att vara delaktiga i förskolans värld, som annars ofta genomsyras av en svenskspråkig norm.

Referens: Appar och agency


Läs mer