Podcastintervju med Bengt Winblad om demens och Alzheimers


Idag är ca 160 000 personer i Sverige drabbade av demens och 60 – 70 procent av dem får dessutom Alzheimers sjukdom. Båda sjukdomarna är stark kopplade till åldrande vilket statistiken visar tydligt. 8 procent av alla över 65 år får demens, 20 procent av alla som är över 80 år får demens och nästan 50 procent av de som är över 90 år får demens.

I takt med att vi blir allt äldre så ökar sannolikheten för att drabbas av Demens och Alzheimers. Det är inte osannolikt att genomsnittsåldern i framtiden kommer att överstiga 100 år och då kommer det stora antalet demenssjuka att pressa den svenska sjukvården enormt.

I andra avsnittet av podcasten Framtidsfrågor så träffar jag Bengt Winblad som är professor i geriatrik via Karolinska Institutet. Bengt har forskar på demens och Alzheimer i många år och berättar i avsnittet om framsteg inom forskning och vilka satsningar som behövs framöver samt ger några tips på basala övningar som kan sakta ned utvecklingen av demens.


Läs mer