Podcastintervju med Jerzy Sarnecki om gängkriminalitet


Gängkriminaliteten i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren och medfört att ökat antal skottlossningar och dödskjutningar som konsekvens. Under 2017 sköts 42 personer ihjäl och 140 i skadades i de totalt 320 skjutningarna i Sverige under året. Det är mer än dubbelt så många som för fem år sedan har SVT rapporterat om.

Den dramatiska ökningen av våldet har flera förklaringar förklarar Jerzy Sarnecki i tredje avsnittet av podcasten Framtidsfrågor som produceras av Ciennce. Jerzy förklarar att de som vi ser som gäng snarare är löst sammansatta gäng som kretsar kring affärer. Nätverken består oftast av unga män som har vuxit upp tillsammans och som står långt ifrån dagens samhälle.

Jerzy pekar på utanförskapet som den främsta anledningen till att unga män söker sig till gängkriminalitet. Även status, pengar och missbruk är faktorer som kan förklara varför man dras till gängen. Han förklarar även att miljön präglas av stress och missbruk med enorma konsekvenser för individerna, både psykiska och fysiska.

Karriären för gängkriminella är i regel mycket kort och de flesta går i pension vid 25 års ålder men allvarliga men för livet. För de som vill lämna det kriminella livet finns det få möjligheter och för de som hamnar i allvarligt missbruk är chanserna att byta livsstil mycket små. De som har en bra relation till sina mödrar är de som har bäst möjligheter att bryta upp med det kriminella livet.

I intervjun benämner Jerzy gängkriminaliteten som en subkultur för unga män där värdet på en människan livet är mycket lågt. Intervjun finns Itunes, Acast och Soundcloud.

Lyssna och kommentera gärna på Twitter.

 


Läs mer