Protein påverkar graden av hörselnedsättning


En studie som publicerats i PLOS One identifierar ett protein som har betydelse för graden av hörselnedsättning. Resultatet kan leda till nya behandlingar av hörselnedsättning.

I studien har mönstret av hur proteiner ser ut u innerörats vätska kartlagts. Vätskeproverna har tagits från16 patienter med vestibulärt schwannom i samband med kirurgi, och analyserats på individnivå. Vestibulärt schwannom är en godartad tumör som utgår från balansnerven, där de vanligaste första symtomen är hörselnedsättning och tinnitus. Detta har gett helt ny kunskap om innerörats funktion.

Hörselnedsättning blir allt vanligare. Över 1,5 miljoner svenskar har svårt att höra i samtal med andra. Nästan var tionde person i Sverige lider av hörselnedsättning. Av dessa är ungefär hälften i yrkesverksam ålder. Det har gjorts stora framsteg har gjorts som möjliggör för gravt hörselskadade och döva att uppfatta ljud med cochleaimplantat. Det behövs däremot bättre diagnostik och behandlingar av hörselnedsättningar som är orsakade av sjukdomar i innerörat.

I studien kartlagdes hur mönstret av proteiner ser ut i innerörats vätska vilket har gett ny kunskap om innerörats funktion och bland annat identifierat ett protein som kan ha ett samband med grad av hörselnedsättning.

Innerörat är mycket svårundersökt i detalj eftersom det är ett känsligt organ och ligger djupt inbäddat i det så kallade temporalbenet. Här finns sinnescellerna för hörsel och även balans vilka omges av små vätskefyllda hålrum.

Det är mycket som talar för att vätskan i innerörat kan rymma mycket information om sjukliga förändringar i innerörat och möjligen även om vissa tumörer finns i närheten av innerörat såsom ett vestibulärt schwannom.

ReferensThe proteome of perilymph in patients with vestibular schwannoma. A possibility to identify biomarkers for tumor associated hearing loss?; PLOS One, (2018).


Läs mer