Proteiner reglerar immunsystemets aktivitet


En studie som publicerats i PLOS Pathogens visar att celler i tarmväggen reglerar aktiveringen av immunförsvaret. Resultatet innebär en ökad förståelse för immunförsvaret vilket är av stor betydelse då flera av dagens stora folksjukdomar är autoimmuna sjukdomar och inflammatoriska tarmsjukdomar.

I studien undersöktes immunsystemet i tarmen hos bananflugan Drosophila melanogaster. I flugans tarmvägg upptäcktes att de två regulatoriska proteinerna, Nub-PB och Nub-PD, har motsatt effekt på immunsystemet och att den relativa nivån av dessa två proteiner i tarmväggens celler reglerar immunsystemets aktivitet.

När flugorna matades med sjukdomsalstrande bakterier aktiverade Nub-PB immunsystemet genom att slå på gener som producerar ämnen som känner igen och dödar mikrober. Efter en tids aktivering av immunförsvaret upptäckte forskarna ökade nivåer av Nub-PD som bromsar effekten av Nub-PB. Immunsystemet stängdes av och kunde återgå till ett neutralt utgångsläge. Förhållandet mellan Nub-PB och Nub-PD fungerar därmed som en molekylär regulator som balanserar immunsystemets aktivitet så att det anpassas till infektionens grad utan att ge upphov till skadliga bieffekter.

Studien visar även att Nub-PB och Nub-PD bildas från en och samma gen vilket inte är känt sedan tidigare. Genen för Nub-PB och Nub-PD finns också hos mus och människa och heter då Oct1 (eller POU2F1). Det är därför viktigt och intressant framöver att studera hur Oct1 fungerar och om Oct1-varianterna har sådana balanserande funktioner även hos människa.

Referens: Nubbin isoform antagonism governs Drosophila intestinal immune homeostasisPLOS Pathogen (2018).


Läs mer