Proteinet C3 spelar en viktig roll för immunförsvaret


En studie som publicerats i Cell Metabolism presenterar en tidigare okänd funktion för proteinet C3 som beskriver hur C3 reglerar autofagi vilket är cellernas egna återvinningssystem.

Kunskapen kan komma att spela en viktig roll för förståelse av uppkomsten samt behandling såväl av typ 2-diabetes som andra sjukdomar.

Tidigare forskning har visat att komplementsystemet, som består av ett 40-tal proteiner i blodet, också finns inuti våra betaceller i bukspottkörteln.

Det ena proteinet (CD59) visade sig vara nödvändigt för att betaceller ska kunna utsöndra insulin. Ett annat protein, C3, producerades i stora mängder i betaceller men exakt vilken roll det hade var oklart.

I studien upptäcktes att komplementproteinet C3 kan skydda betacellerna från stress under det att diabetes utvecklas. När forskarna med hjälp av CRISPR/Cas 9 tog bort genen som uttrycker komplementproteinet C3 från betaceller, rubbades autofagi och cellerna dog lättare under stress.

De fann även att C3-produktion i betaceller ökar kraftig vid diabetes och inflammation, antagligen som ett försök att skydda betaceller.

Det som visas i studien är att proteinet C3 som är ett mycket gammalt protein ur ett evolutionärt perspektiv inte bara har en roll i det i det ganska moderna immunsystemet i blodet utan även inuti i celler där det behövs för en av de mest grundläggande av cellens funktioner, autofagi.

Resultatet innebär med stor sannolikhet att detta gäller många celltyper vilket öppnar upp för nya principer för behandling av sjukdomar som exempelvis typ 2-diabetes och vissa neurodegenerativa sjukdomar där man vill skydda celler från stress.

Studien:
Complement component C3 is highly expressed in human pancreatic islets and prevents β-cell death via ATG16L1 interaction and autophagy regulation, Cell Metabolism. Ben C King, Klaudia Kulak, Ulrika Krus, Rebecca Rosberg, Ewelina Golec, Katarzyna Wozniak, Maria F Gomez, Enming Zhang, David O’Connell, Erik Renström, Anna M Blom.


Läs mer