Sprid forskning på Ciennce

Det är många forskare som har svårt att nå ut med sina forskningsresultat till en bredare publik. Det försöker vi ändra på! Här på Ciennce är alla disputerade forskare välkomna att publicera artiklar om vetenskapliga studier, nya som gamla. Det är självklart kostnadsfritt att publicera och vi på Ciennce hjälper även till med redigering och tar alltid fram passande bilder helt utan kostnad.

Vi brinner för forskningskommunikation och grundande Ciennce baserat på en demokratisk tanke om att alla forskare ska få möjlighet att nå ut med sina resultat. Det är inte helt enkelt att nå igenom dagens mediabrus på egen hand så därför jobbar vi med Twitter för att tillsammans med rätt hashtags sprida forskningen till vetenskapens målgrupp. Följ oss gärna på Twitter och hjälp oss sprida forskning genom att dela och retweeta artiklar från våra konton som tillsammans har mer än 8000 följare.

Kontakta oss för publicering
Det första du ska göra för att publicera på Ciennce är att kontakta Axel Landberg som är ansvarig utgivare. Skicka ett mail med en länk till den studie som du vill kommunicera så svarar Axel så fort som möjligt.

Det är inte så svårt att skriva en läsvärd artikel som många får det att låta som. Det handlar helt enkelt om att sammanfatta resultatet så tydligt som möjligt. En svensk version av en abstract är en bra utgångspunkt. Försök i den mån det går att använda ett enkelt språk. Inled med att berätta för läsare om i vilket tidskrift som studien har publicerats i, förklara sedan vilken data som studerats och avsluta texten med resultatet och vilken betydelse resultatet har och hur det kan användas framgent. Innan du skickar in texten så anger du den vetenskapliga referensen tillsammans med en länk till publikationen.

En vanlig missuppfattning är att det är den redaktionella kvalitén som avgör om en artikel får spridning eller inte. Det är innehållet som är det viktigaste och när det handlar om forskning så är det resultatet som är det väsentliga. En artikel som är skriven utan hög redaktionell kvalité är bättre än att resultatet inte kommuniceras överhuvudtaget. Det är orimligt att vara både forskare och vetenskapsjournalist samtidigt men det är forskaren själv som kan sitt resultat bäst. Albert Einstein utryckte sig tydligt.

”Om du inte kan förklara det enkelt, så förstår du det inte tillräckligt bra”

  • Albert Einstein

Så, vad väntar du på? Skicka ett mail till axel.landberg@ciennce.com och dela din forskning på Ciennce.